edukacija.eu edukacija - Page 15

Klasična ( estetska ) pedikura Tečaj je osmišljen kako bi razvili nove vještine kao zanimanje ili dopunu posla bez obrade bolesti noktiju i stopala. Također je dobra baza za kasniji tečaj medicinske pedikure. Osnove Pedikure : Tečaj klasične-estetske pedikure sastoji se iz obrade nogu odstranjivanjem natisaka zadebljale koţe na petama i prstima , rezanjem noktiju i njegom nogu.Prepoznavanje preparata i alata za njegu i obradu noktiju i stopala.Trajanje tečaja 2-3.dana. Sadržaj tečaja : • Zdravlje i sigurnost • Sterilizacija, anatomija nogu i stopala • Poremečaji, bolesti i kako ih prepoznati • Preparati za njegu i alat • Njega nogu i SPA • Nanošenje i korištenje proizvoda za njegu nogu • Obrada natisaka i zadebljale koţe nogu i prstiju • Rezanje noktiju • Maske i peelinzi i kreme za njegu nogu-parafin • Završna pitanja i provjera znanja • Što je vaţno znati kod klasične pedikure Što je potrebno ? Dobra volja i ţelja za učenjem i novim znanjima.Početno iskustvo nije nuţno.Model za rad nije nuţan, no dobro je došao.( dogovor ) Naknada : 1.800,00 kn Cijena uključuje: Cijena uključuje: Skripte i trening manual tj. uputstvo za rad. Sve preparate, aparate i sredstva za rad za izvođenje tečaja. Diploma kao dokaz uspješno završenog tečaja. Klasična pedikura Estetska pedikura rješava estetsku njegu nogu i noktiju,obradu manjih natisaka i rezanja noktiju.