edukacija.eu edukacija - Page 14

Kompletna kozmetika Tečaj je osmišljen kako bi razvili nove vještine ili potpuno novo zanimanje uz učenja svih radnji i poslova potrebnom u kozmetičkom zvanju.Trajanje sedam dana Osnove Kozmetike : Kompletan kozmetički tečaj sastoji se od čišćenja lica i rada s vapozonom,visokom frekvencijom, prepoznavanja preparata i primjenom, te njegom tijela anticelulitnom masaţom i depilacijom. Kompletna kozmetika U Kompletnoj kozmetici uči se kompletno Sadržaj tečaja ili teoretske skripte : • Zdravlje i sigurnost • Sterilizacija, anatomija. • Poremečaji i bolesti koţe. • Preparati za njegu lica i tijela. • Njega lica, vapozon, visoka frekvencija. • Nanošenje i korištenje proizvoda. • Maske i peelinzi. • Anticelulitne masaţe. • Depilacija. • Završna pitanja i provjera znanja. • Što je vaţno znati. Što je potrebno ? Dobra volja i ţelja za novim znanjima. Početno iskustvo nije nuţno. Modeli za rad su dobrodošli .( po dogovoru ) Naknada : 3.900,00 kn Cijena uključuje : Cijena uključuje: Skripte i trening manual tj. uputstvo za rad. Preparati, aparati i sredstva za rad za izvođenje tečaja. Diploma po završenom tečaju kao dokaz uspješno zavšene edukacije. kozmetičko zanimanje sa njegom lica i tijela.