edukacija.eu edukacija - Page 12

Njega tijela Tečaj je osmišljen kako bi razvili nove vještine kao dopunu ili bazu njege tijela u kozmetičkom zanimanju.Za one koji već znaju druge tehnike,kao što je njega lica ili ţele napredovati korak po korak u kozmetici.Trajanje tri dana. Osnove njege tijela : Njega tijela sastoji se iz nekoliko vaţnih dijelova kao što su odabir preparata za njegu tijela, te njihovu primjenu, maski i pilinga. Sadržaj tečaja : • Zdravlje i sigurnost • Sterilizacija ,anatomija • Poremečaji i bolesti koţe • Preparati za njegu tijela i dekoltea • Njega tijela u praksi • Nanošenje i korištenje proizvoda • Primjena raznih vrsti maski i peelinga • Odabir krema i preparata za opuštanje • Završna pitanja i provjera znanja • Što je vaţno znati Što je potrebno ? Dobra volja i ţelja za novim znanjima. Početno iskustvo nije nuţno. Model za rad nije nuţan, no dobro je došao Naknada : 1.500,00 kn Napomena: Tečaj mora biti uplačen u cijelosti prije početka rada. Cijena uključuje : Cijena uključuje: Skripte i trening manual tj. uputstvo za rad. Preparati, aparati i sredstva za rad za izvođenje tečaja.Diploma po završenom tečaju kao dokaz o uspješno završenoj edukaciji. Njega tijela Njega tijela