EB5 Investors Magazine Volume 2 Issue 1 | Page 4

2 E B 5 I n v e s to r s M ag a z i n e