e-Hírharang - Page 9

Köszöntő

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a megjelent kedves Vendégeket magam, az óvodánk közössége, a kisgyermekek, és családjaik nevében. Örülünk, hogy eljöttek erre a rendkívüli alkalomra amikor a régmúlt és a jövő csodálatosan kapcsolódik egymásba.

A múltunkról:

Ünnepségünk elején énekelt kedvelt énekünk így kezdődik:

Az Úr csodásan működik, de útja rejtve van.

Tenger takarja lábnyomát, szelek szárnyán suhan.

Mint titkos bánya mélyiben, formálja terveit,

De biztos kézzel hozza föl, mi most még rejtve itt.

Képzeletünk szárnyán repüljünk vissza az időben néhány évszázadot, oda amikor az itt állomásozó német evangélikusok hatására megalakult az első győri evangélikus gyülekezet.

Az Isten házának megépítése után a gyermeknevelést-tanítást szolgáló iskola létrehozására törekedtek melyet az idők során kisebb- nagyobb megszakításokkal fenn is tartottak.

Ezt a hagyományt követte 1991-ben a győri gyülekezet Presbitériuma amikor az evangélikus óvoda megalapítását kezdeményezte és óvodánk még azon év szeptember elsején megkezdte működését.

Az akkori 8 kisóvodásból, ma 5 csoportban 136 kisgyermeket nevelünk.

A 25 évvel ezelőtti céljában biztos, de a legjobb módszereket még kereső óvónőkből, mára elhivatott, kiváló szakmai felkészültségű, egyházunk és óvodánk keresztyén értékeit közvetítő és szolgáló közösség vált, ahol a gyermek a legnagyobb kincs, az ő nevelésük- növelésük a legszebb Úrtól kapott feladatunk.

Hitünk szerint lehajolunk a kisgyermekhez, kézen fogjuk őt, s vezetjük, hogy megismerje a szerető és megbocsájtó Istent!

Mi óvónők és dadus nénik pedig hálásak vagyunk a Mindenhatónak, hogy a ránk bízott gyermekek szeretetében végezhetjük szolgálatunkat. (...)

És a jövőnk:

A jövőnk ugyanígy, ugyanezzel az erős hittel, pedagógiai elvek szerint, a mindenkihez szóló Szeretetnyelven, a Mi Új Óvodánkban, ígérjük folytatódik. Reményeink szerint csak a környezet változik, az óvoda lelkülete, szellemisége nem. Hiszen nem leszünk magunkra hagyva ebben a szép szolgálatban, mert az Úristen ott lesz velünk.

Végül szóljon a hála hangja Mindazoknak akik megálmodták, támogatták, megtervezték és felépítették a Mi Új Óvodánkat.

Köszönet a kivitelezőknek: - a vezetőknek és a kétkezi munkásoknak- akik megérezték, hogy nem csupán egy épületet, hanem egy óvodát, egy gyermekbirodalmat építenek.

Győr, 2016. 06. 10. Hujber Istvánné óvodavezető

Köszönjük!

9

Videó az átadásról az Evangélikus Magazinban, 20.05 perctől.

e-Hírharang

Ünnepeink