e-Hírharang - Page 13

„…a nemzeti-népi kultúra megőrzése nemcsak egy életet adó program élménye, hanem … a magyarság fennmaradásának egyetlen lehetősége.”

(Andrásfalvy Bertalan)

Mi is a hagyomány?

„A hagyomány jelenléte emberi közösségek létének feltétele; az élők világában egyedül emberi közösségek sajátja, amennyiben ezek élettevékenységét a genetikai kódokban rögzített programokon túl olyan szimbolizált jelrendszerek irányítják (pl. a nyelv), amelyek a megtanulás – elsajátítás folyamatában válnak a különféle típusú (szociális, etnikus) közösségek tagjainak birtokává, szervezik ezek viselkedését.”

(Néprajzi lexikon, 1966)

Június 2-án intézményünk alsó tagozata és óvodája a nemzeti összetartozás napja alkalmából a Cifra Műhellyel karöltve emlékezett a határon túl élő magyarságra.

Iskolánk és óvodánk mindennapjaiban fontos szerepet tölt be népi kultúránk ápolása, hagyományaink átörökítése. Ebben segített a Cifra Műhely lelkes társulata. A sokszínű rendezvénynek a Rába-part adott otthont, melyet délelőtt az óvodások, délután az alsó tagozatos kisdiákok hangja töltött be. Ezen a délelőttön és délutánon senki sem unatkozott, ugyanis lehetőség nyílott kézműveskedésre, íjászkodásra, közös éneklésre, népi hangszerek kipróbálására. Az öltözni szerető gyerekek viseletbe bújhattak, az erősebbek kötélhúzással mérhették össze erejüket. A délelőtt és a délután is közös táncházzal kezdődött és végződött.

A talpalávalót a 2002-ben alakult Fanfara Complexa együttes szolgáltatta.

Marekné Stubán Beáta

Cifra Hagyományőrző nap a Péterfyben

e-Hírharang

13