e-Hírharang 5. szám | Page 8

8

e-Hírharang

„Időkapu a hithez –

az 500 éves reformáció nyomában”

Iskolánkból egy csapattal indultunk ezen a versenyen. A verseny három fordulós volt és sok-sok feladatot kellett megoldani, majd a megoldásokat a megadott felületre feltölteni.

A csapat tagjai:

Kosztola Eszter

Bő Boglárka

Mészáros Anna

Borbély Polla

Csepregi Borbála 9. o

Felkészítő tanár: Oberling Zsanett

A vallás meghatározza az életet. Lehetsz gazdag, lehetsz szegény, lehetsz beteg, egészséges a hit mindig ottlesz benned, a szíved mélyén te is tudod. Amikor rossz dolgok történnek veled, meginogsz, de a rosszat mindig követi valami jó…

Még nagyon fiatal voltam 16-18 éves. Hideg téli este volt. Hosszú útról tértem haza. Össze voltam zavarodva. Egy romos fogadóban szálltam meg. A szobám a legfelső emeleten volt. Felmentem a lépcsőn, benyitottam a szobába, de amikor le akartam huppanni az ágyra, észrevettem, hogy egy kislány áll az ablakom előtt. Ragyogó szőke haja a vállára omlott. Kék szeme magabiztosan fúródott a tekintetembe. Percekig tátott szájjal bámultam, nem tudtam megszólalni.

- Te meg ki vagy? – nyögtem ki végül

- Mutatnom kell neked valamit! – válaszolta mosolyogva. Olyasmit adok neked, amit senki nem tud elvenni tőled.

- Micsodát?–kérdeztem hitetlenkedve.

- Erre magadtól kell rájönnöd! – nevette el magát, majd csettintett az ujjával, mire egy tisztáson találtam magam. A tisztás mellett hosszú földút futott. Az úton egy alacsony, zömök ember kapkodta a lábait, ijedtnek tűnt. Biztosan a vihar miatt fél – gondoltam. Ekkor hirtelen egy hatalmas villám csapódott a földbe, közvetlen a férfi előtt.

- Szent Anna segíts! Szerzetes akarok lenni! – kiáltotta. Változott a kép. Az ember Rómában állt egy tér közepén, ahol búcsúcédulákat

lehetett vásárolni.

Látszott rajta, hogy kiábrándult,

csalódott a katolikus egyházban. A látomás megint változott. Az ember egy vártemplom kapujánál állt és egy papírlapot szögezett a fába. Kilencven öt tétel állt a lapon. Hozzá akartam érni, de már egy templomban álltam. A kapu fölé ezt a szöveget vésték: Csak hit által üdvözül az ember!

Benyitottam, a templom belseje egyáltalán nem hasonlított a katolikusok túl díszített templomaihoz. Egyszerű volt, de mégis gyönyörű, családias. A padsorokban férfiak, nők és gyerekek ültek. Ámulattal itták az idős lelkész szavait.

- Ő Luther Márton! – szólalt meg egy hang mellőlem. Az ő életét mutattam meg neked. – A lány állt mellettem.

-Már hallottam róla. Ő az evangélikusok atyja! – feleltem. De miért mutattad ezt meg nekem?

- Hogy olyan legyél, mint ő. Ez a te feladatod Somogyi Gábor– mondja halkan. Ránézek. Ki vagy te valójában? – kérdezem. De a választ már sejtem. A lány felém fordul, a fején aranyló glória jelenik meg.

-Én csak egy hírnök vagyok – mondja, kinyitja az ablakot, majd feláll a párkányra. Remélem megértetted mit kaptál? Kábultan rohanok le a lépcsőn, majd ki az udvarra, de mikor leérek, már csak hűlt helyét látom az angyalnak. Ekkor fogadtam mag, hogy evangélikus pap leszek, bár mostanra mindenemet elvették, egy valamit kivéve: az angyal ajándékát…

- A hitem megmaradt.

A vallás meghatározza az életet

Az ART csapat munkái