Eötvös hírlevél Eötvös hírlevél 5 évf 10 szám június

2017/2018 Merítés Hírlevél, 2018. június Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium hírlevele  Kedves Olvasó!  Hírlevelünk tartalma rend- szerességgel merít isko- lánk életének történései- ből. Kérjük, tekintse meg iskolánk hivatalos honlap- ját és Facebook-os közös- ségi oldalát, ahol betekin- tést nyerhetnek a minden- napjainkba. Legyen a ven- dégünk! Szerkesztők: Betuker Botond Czinder Anita Kóczán Krisztián Felelős kiadó: Gottschling Gábor igazgató Június