Dvojka_zima_2021 | Page 2

l ,
o i k kol k ho ok hol n i n lh i no pom li k n n klop n om i i k V n i o nimo n i k ni l n k li p nin m kom l j o o lkom in h i p i mo no i n h l poho k h oj j o in Kon n m m i nik m ni m n pon h no kon kom h m p h k m n i m p i mi P j m k m – i kom i m n n om kol k n i no n pln n m o o no om ok i l k ilo no i p i l n kol k h po inno p li o i p i i n p o l mo
Čo Vás č ká v tomto č sle ?
- Z j m o i hi ó i
- Bl i
n jk j i
i k
roku ... VIANOCE
- P
o j
kom
n
i no
k ?
- Ako p
j
i no v
h ni ?
- Ch ňm
!
- M
oki nko
- J
ko oki nko
- Ako
i li n m j
i no ?
- Zabav sa !
Autori :
Ži i 8 B - M Dominik Tom M j M in

2