Dvojičkovo 3/2016

Dvojičkovo www.dvojickovo.sk Jedinečný sprievodca svetom dvojčiat a viacerčiat č. 3/2016 3. ročník zaujímavosti Neuveriteľné príbehy jednovaječných dvojčiat kočíky Za sebou či vedľa seba? rozhovor dojčenie Ako si vytvoriť KEĎ DVAKRÁT DVA dostatok mlieka 11 zaujímavosti Poloidentické dvojčatá sú naozaj štyri, alebo dvojčatá po druhýkrát 32 dvojčatá a škola Ako zvládnuť domáce úlohy s dvojčatami 48 príbeh Nie každý deň je sviatok..., alebo keď je napokon všetko inak