DRAMADAN HAYATA DEĞERLERİMİZ DRAMADAN HAYATA DEĞERLERİMİZ - Page 3

- eTwinning, Avrupa’daki okullar için oluşturulmuş bir topluluktur.iletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak; kısacası Avrupa’daki en heyecan verici öğrenme topluluğunu hissetmek ve bu topluluğun bir parçası olmak için, Avrupa ülkelerindeki katılımcı okullardan birinde çalışan personele (öğretmenler, müdürler, kütüphaneciler v.b.) yönelik bir platform sunmaktadır.

eTwinning, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin kullanımı vasıtasıyla gerekli destek, araçlar ve hizmetleri sağlayarak okulların herhangi bir konuda kısa ve uzun vadeli ortaklıklar kurmasını kolaylaştırarak Avrupa'da okul işbirliğini teşvik etmektedir.

eTwinning Portalı (www.etwinning.net) ana toplanma noktası ve çalışma alanıdır. Yirmi beş dilde mevcut olan eTwinning Portalının bugün yaklaşık olarak 438.000'den fazla öğretmen üyesi bulunmaktadır. Portal, öğretmenlerin ortak bulması, proje oluşturma, fikirlerini paylaşması, en iyi uygulama alışverişinde bulunması ve eTwinning platformunda bulunan çeşitli özelleştirilmiş araçları kullanarak hemen birlikte çalışmaya başlaması için çevrimiçi araçlar sağlamaktadır.

2005 yılında Avrupa Komisyonunun eöğrenme Programının ana hareketi olarak başlatılan eTwinning, 2007 yılından bu yana Yaşam Boyu öğrenme Programına sıkı bir şekilde entegre edilmiştir. Merkezi Destek Servisi, Avrupa'daki okullar, öğretmenler ve öğrenciler için eğitimi geliştiren 33 Avrupa Eğitim Bakanlığının uluslararası işbirliğinden oluşan European Schoolnet tarafından yönetilmektedir. Ayrıca eTwinning ulusal düzeyde 35 Ulusal Destek Servisi tarafından desteklenmektedir.

Ülkemiz eTwinning'e 2009 yılında dahil olmuştur. eTwinning Türkiye Ulusal Destek Servisi, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göstermektedir. Ülkemizde40.000'den fazla okuldan, 85.000'den fazla kullanıcı portala kayıtlıdır ve şu ana kadar 9.000'den fazla projeye katılmışlardır. eTwinning Erasmus + sürecinde de Avrupa Komisyonu'nun desteklemeye devam ettiği faaliyetlerden biridir ve son süreçte 2019 yılına kadar sürdürülecektir.

eTwinning faaliyeti temelde Avrupa’nın farklı ülkelerinden öğretmenlerin, deneyimlerini paylaşıp, fikir alış verişinde bulunabileceği çevrim içi bir ortam oluşturmayı amaçlamaktadır. Öğretmenler, farklı ülkelerden iletişim kurdukları öğretmenlerle kendi eğitim süreçlerine uygun şekilde projeler yapabilirler. Projelerde teknolojinin eğitime adaptasyonu ve eğitim süreçlerinde uygun şekilde kullanımı istenilen bir durumdur. Özellikle ülkemizde Fatih projesi ile birlikte öğretmenlere ve okullara sağlanan teknoloji alt yapı desteğinin, eğitim pratiğinde etkili biçimde kullanılması beklenmektedir. eTwinning projeleri bu bağlamda öğretmenlerimize yardımcı olacaktı. Eğer madde madde özetleyecek olursak ÖĞRETMENLER adına aşağıdaki faydalar eTwinning’den sağlanabilir;

1-Avrupa ülkelerinde gerçekleşen eğitim uygulamaları hakkında fikir sahibi olma,

2-Yabancı dil pratiğini geliştirme,

3-Bilişim teknolojilerini derslerinde etkin biçimde kullanabilme,

4- Derslerini öğrencilerin daha fazla motive olmasını sağlayarak, daha eğlenceli hale getirebilme,

5-Mesleki açıdan kendini geliştirebilme.

Bunun yanı sıra eTwinning ÖĞRENCİLER içinde yeni öğrenme fırsatları sunmaktadır. eTwinning projesi yapan bir çok öğretmenin görüşlerinden yola çıkarak, eTwinning’in öğrencilere sağladığı faydalar şu şekilde özetlenebilir;

1-Derse daha fazla motive olma,

2-Başka ülkelerden akranları ile iletişim kurarak, farklı kültürleri tanıma,

3-Yabancı dilde iletişim kurabilme,

4-Web teknolojilerinin eğitim amacıyla da kullanabileceğini fark etme,

5-Projede yer aldığı için derslere daha etkin katılma.

eTwinning’in faydaları ile ilgili olarak 2013 yılında Türkiye Ulusal Destek Servisi tarafından yapılan 770 öğretmenin katıldığı araştırma şu sonuçları ortaya koymuştur;

Katılımcı öğretmenlerin %86,3’ü eTwinning projelerinin teknolojiyi kullanma becerilerini artırdığını,

%89,5’i derslerde farklı öğrenim yöntemleri kullanmaya teşvik ettiğini,

%91,5’u yabancı dillerinin gelişimine yardımcı olduğunu,

%85,5’i bilgisayar kullanma becerilerini artırdığını,

%94’ü iş birliği yapma becerilerini artırdığını,

%90,3 iş motivasyonunu artırdığını,

%90,9’u alanıyla ilgili bilgilerini güncellemesini sağladığını,%95’i yeni ve yaratıcı projeler üretmeye teşvik ettiğini belirtmiştir.

Aynı araştırmada öğretmenlere eTwinning’in öğrencilerine olan etkisi de sorulmuştur; Öğretmenlerin yine büyük bir çoğunluğu eTwinning’in;

-Öğrencilerinin derslere daha aktif katılmasını sağladığını (%77,2)

-Katılan öğrenciler arasındaki iş birliğini artırdığını (%91)

-Öğrencileri sosyalleştirdiğini (%85,7)

-Yabancı dillerini geliştirdiğini (%92,6)

-Eleştirel düşünme becerilerini artırdığını (%77,2)

-Teknolojiyi kullanma becerilerini artırdığını (%87,4) belirtmişlerdir.