Donkihotovština Donkihotovština - Page 4

DON KIHOT ODGOVARA NA POSTAVLJENA PITANJA - ISTINA O LUTAJUĆEM VITEZU Većinu ljudi zanima kakav je čove Don Kihot, tako da smo danas imali tu čast da lično razgovaramo sa poznatim lutajućim vitezom Don Kihotom i dobijemo odgovore na naša pitanja. Nakon razgovora sa Don Kihotom dobili smo odgovre na naša pitanja i tako saznali nešto više o poznatom lutajućem vitezu Don Kihotu. Dok smo bili kod Don Kihota pitali smo šta ga je tačno navelo da postane lutajući vitez ? „Od malih nogu sanjao sam da postanem lutujući vitez, verujem da je razlog taj što je lutajući vitez poznat po velikim pustolovinama, neverovatnim podvizima i junačkog srca. Naravno, razlog zašto sam želeo da postanem lutajući vietz nije bila slave, već želja da pomognem ljudima u nevolji. “ Nakon što je Dok Kihot odgovorio na naše prvo pitanje, postavili smo još pitanja gde je sa osmehom na licu odgovarao dalje. Sledeće pitanje koje smo postavili je - kako ste odlučili kada je pravi trenutak da krenete putem lutajućeg viteza ? „ Pravi trenutak nije postojao, jedini razlog zašto nisam mogao krenuti ranije putem lutajućeg viteza je moje finansijsko stanje. Jedini problem je bilo moje finansijsko stanje, zato što dečače, pre polaska kao lutajući vitez trebao sam imati svog konja, svoj oklop, kao i mač ili koplje. Nakon što je moj pokojni deda časni Don Gregorija preminuo, ostavio mi je svoje bogastvo, i tako mi omogućio da ispuni svoj san i krenjnem pravim putem. “ Nakon što nam je Don Kihot dao odgovor na pitanje iznenadili smo se da je jedina prepreka imeđu njegovog dečačkog sna i stvarnosti da postane lutajućivitez bila finansija. Ali izgleda da je želja Don Kihota bila dovoljno jaka da pređe preko bilo kog problema, pa čak i finansijskog. Naredno pitanje koje smo postavili Don Kihotu je bilo vezano za Donu Izabelu, želeli smo da čujemo kakva je ona žena bila. „Moja draga Dona Izabela, to je jedna neverovatno draga i neverpvatno brižna i saosećajna žena, jednostavno ne postoje reči koje bi mogle opisati njen karakter. “ Nakon što smo dobili kratak odgovor u vezi Done Izabele pitali smo kako je ona reagovala kada je saznala da svo bogatstbo pokojnog Don Gregorija sada pripada Don Kihotu. „ Nakon što je moja draga Dona Izabela čula da je moj pokojni deda časni Don Gregorija meni ostavio većinu svog bogatstva, onesvestila se od tolike radosti i sreće prema meni. Tim činom je pokazala kolika je ona plemenita i kolika je njena ljubav prema meni velika.“ Nakon što smo obavili intervjua sa Don Kihotom otkrili smo ko je zapravo Don Kihot.Većina ljudi bi mogla reći da je Don Kihot bio obična osoba željna slave, koju bi verovatno zadobio prilikom svog putovanja. Ali mi smo otkrili da je Don Kihot osoba velikog, jakog i plemenitog srca koja je težila da pomogne svetu, bez i da iko traži pomoć. Moglo bi se reći da je Don Kihot bio naivna osoba, ali upravo zbog velike količine ljubavi koju je osećao prema Dona Izabeli, navela ga je da ne vidi njene prave namere. Iako je Don Kihot izmišljeni lik, pokazao nam je da ako nešto želimo, treba da se potrudimo za to. Umesto da je Don Kihot sanjario kako bi bilo lepo postani lutajući vitez, odlučio je da postane lutajući vitez čim je mogao. Time nam je Don Kihot pokazao da je lepo sanjariti ,ali da ukoliko stvarno želimo da ti snovi postanu stvarni, moramo biti hrabri. Iako će biti teško, moramo misliti na to sa kolikim ponosom ćemo kasnije gledati na to. Jer tada možemo reći ,,Uspeo sam“. Autor: Jovana Miljić