D&J SWE BrandedinSweden_DoJ_HV2019 - Page 27

MILJÖTRYCK-LOGGAN. VAD ÄR DET? De tryckfärger vi använder är miljöcertifierade. Produktionen har ett automatiskt slutet system, där alla slaggprodukter samlas upp och skyddar dagvattnet. Slaggprodukterna tar Stena Recycling hand om. Lokalerna är ventilerade för att ge en bra arbetsmiljö. Avfall sopsorteras för återvinning. Vi samordnar transport till den närliggande produktionen, för att minimera miljöpåverkan. För oss är det viktigt att inte bara produkterna produceras enligt våra krav, utan också att förädling sker på ett ansvarsfullt sätt. 27