D&J SWE BrandedinSweden_DoJ_HV2019 - Page 26

VI BRYR OSS OM TRYGG TEXTIL Det vi gör idag påverkar vår morgondag och hela vår framtid. Därför är vi noga med att alltid ta ansvar för vår verksamhet. Både vad gäller miljö-tänkande och arbetsvillkor. På så vis hoppas vi att våra kunder ska bli ännu nöjdare med oss och våra produkter. Öko-Tex Standard 100 togs fram i början av 1990-talet då flertalet textilier fortfarande kunde innehålla negativa och hälsovådliga kemikalier. Idag är det världens ledande humanekologiska märke för textilier som testas för skadliga ämnen. Varor som certifierats har producerats med tanke på humanekologi samt testats och godkänts av internationellt erkända textilinstitut. Textilier som bär symbolen är bra för människans välbefinnande. Flera av våra produk- ter är märkta med just Öko-Tex och målet är att samtliga textilprodukter så småningom ska bära denna symbol. UPPFÖRANDEKODEN Medlemsskapet i Fair Labour Association innebär att man stödjer en Code of Conduct, en uppförandekod, som omfattar krav inom en stor mängd olika områden så som: Förbud mot barnarbete • Förbud mot tvångsarbete • Förbud mot diskriminering • Skäliga löner och arbetstider • God arbetsmiljö och säkerhet • Organisationsrätt och rätt till kollektiv förhandling • Lagar och förordningar, t ex intyg att mutor ej förekommer • Miljöfrågor ARBETE FÖR MILJÖN Vi producerar med miljön i tanken och försöker ta ansvar från början till slut. Detta innebär bland annat att vi ställer krav på: Kemikalierestriktioner • Minskade utsläpp av jungfruligt råmaterial, icke-naturligt avfall samt luftut- släpp • Minskad energiförbrukning och förbrukning av färskvatten • Minskat vatten-, elektricitets- och pappersförbrukning • Tillvaratagande av miljöfarligt avfall. KONTROLLER Vårt mål är att alla leverantörer skall inspekteras fyra gånger per år. Inspek- tionerna sker de flesta gånger oanmälda för att man på detta sätt ska kunna komma åt dem som eventuellt bryter mot kontraktet. ANSVAR I PRODUKTIONEN Vi samarbetar med flera olika leverantörer och sysselsätter ett mycket stort antal människor. Arbete är grundläggande för att bekämpa fattigdom, men samtidigt är lagar och regler inte så utvecklade i produktionsländerna som i västvärlden. Därför måste vi se till att reglera detta. Våra leverantörer får därför skriva under ett avtal som ger dem som arbetar mer humana villkor. CLEAN SHIPPING – RENARE OCH HÄLSOSAMMARE TRANSPORT BSCI (BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE) Inom industrin har stora insatser gjorts för att minska utsläppen i luft och vat- ten – inom sjötransporten har utvecklingen snarare gått åt motsatt håll med stora, miljöfarliga utsläpp som följd. För att motverka detta bildades Clean Shipping Project som är ett västsvenskt samarbete mellan kommun, landsting och Business Region Sweden. Projektet går ut på att transportköpare skapar tryck på rederierna om renare skepp. Rederierna måste lämna utförlig mil- jöinformation som samlas i Clean Shipping Index. Utifrån detta kan rederierna sedan miljöbedömas vid transportupphandlingar och man kan sätta press på bättre miljöanpassning. Eftersom vi redan i dagsläget arbetar med att minska våra flygtransporter och samordna våra sjötransporter var det ett självklart val att bli aktiv medlem i Clean Shipping Projekt. BSCI är ett initiativ för företag som vill arbeta aktivt med att förbättra arbets- villkoren i den globala leverantörskedjan. Uppförandekoden ställer krav på medlemmarnas leverantörer exempelvis avseende löner, förbud mot barnar- bete, tvångsarbete och diskriminering. DEN GRÖNA PUNKTEN Vi är stolta över att alla våra produkter omfattas av Den Gröna Punkten. Denna symbol är ett bevis på att produktens förpackning ingår i ett godkänt återvin- ningssystem. Kontinuerligt rapporterar vi också siffror på vår förbrukning till Naturvårdsverket. WE CARE AND COOPERATE 26