D&J SWE BrandedinSweden_DoJ_HV2019 - Page 2

Branded in Sweden Välkommen till ”Branded in Sweden” – en workbook Kan vi hålla förädlingen inom Sverige vinner vi på mån- med färdiguträknade priser för dig och där all förädling ga fronter. Våra samarbetspartners är lika måna som sker i Sverige. Att förädlingen sker i Sverige innebär oss om miljön och använder sig endast av miljövänliga nära transporter, ansvarsfull produktion, snabba le- färger, läs mer om arbetet på sidan 21 och håll utkik veranser och hög kvalité. Det är ytterligare ett led i vår efter symbolen satsning på en bättre och mer hållbar miljö, läs gärna katalogen trycks på är dessutom Svanenmärkt. mer om det på sidan 20. Vår närmiljö är viktigare än Gänget på D&J önskar en härlig vår och sommar! någonsin. 2 i katalogen. Pappret som