D&J Giftcard_Christmas_2019_folder - Page 2

THE POWER OF RECIPROCITY Reciprocitetsprincipen är ett sociologiskt begrepp som förklarar den djupt liggande normen, att om någon får något så vill man ge tillbaka. Reciprocitet har fört människor närmare varandra, och till och med skapat fred och stabilitet i årtusende. Långt före den monetära ekonomin föddes. Jul är ett naturligt tillfälle för reciprocitet, en chans att stärka och bekräfta samhörighet, visa sin tacksamhet och belöna varandra. I enlighet med reciprocitetsprincipen är företagsjulklappen en effektiv investering. 2