Deltex 2019 Podzim - Page 8

A s čím se tedy budete učit pracovat? – Adobe © Creative Cloud Studenti naší soukromé školy DELTA mají zdarma přístup ke všem cloudovým aplikacím společnosti Ado- be a je jen na nich, jak této výhody budou během svého čtyřletého studia využívat. Během školní výuky se každopádně zevrubně seznámí s programy Illustrator, Photoshop, InDesign, Dimension, Premiere a AfterEffects. Spolupracující firmy a VŠ: eBRÁNA – jedna z největších společností v Česku zabývající se tvorbou webů a internetovým marketin- gem. Každoročně připraví kvalitní praxe v oblasti internetového marketingu pro přibližně dvacítku našich studentů. Studenti si vyzkouší v praxi, jaké to je připravit reklamní kampaň pro Google a jakým způso- bem se měří. Nafotí obvykle produktové fotky pro nějaký e-shop, které doladí ve photoshopu a vyzkouší si napsat vhodné reklamní texty. Příjemnou a vstřícnou pracovní atmosféru doplňuje i pravidelné čtvrteční grilování, kterého se účastní i studenti. Není proto divu, že nemalé množství našich absolventů po škole zamíří právě do pardubické eBRÁNy. S eBRÁNou jsme připravovali náplň předmětu internetový marketing a stanovili obsah grafického portfolia k maturitě tak, aby odpovídalo obvyklým požadavkům při přijímacích řízeních do reklamních agentur. DF marketing – malá, progresivní firma s podobným zaměřením. Založilo ji několik bývalých zaměst- nanců eBRÁNy. Nabízí našim studentů brigády i praxe a několik našich absolventů zde pracuje. Oponují naše maturitní projekty z oblasti internetového marketingu a sponzorují různé naše akce (soutěže a ma- turitní ples). UHK – Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové umožňuje těm studentům, kteří ještě nespěchají do praxe, pokračovat ve studiu v bakalářském oboru Grafická tvorba – multimédia. Naši pedagogové působí na UHK jako garanti a lektoři odborných předmětů, které současně vyučují i na Deltě. V průběhu studia umožňu- jeme studentům návštěvy a konzultace přímo na Katedře výtvarné kultury Pdf UHK. Vyučující z praxe: Akademický malíř Daniel Václavík /Absolvent pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové Kromě své tvůrčí umělecké činnosti pracoval pro řadu reklamních agentur, grafických studií a tiskáren. Mimo jiné navrhoval kompletní redesign produktů čokoládovny CARLA spol. s. r. o. ze Dvora Králové n.L., design bioproduktů společnosti BIONEBIO, spolupracuje se s.p. Lesy ČR. Zakládal katedru textilní tvorby na Univerzitě Hradec Králové a byl zástupcem ředitele Střední umělecké školy textilních řemesel v Praze. Vyučuje předměty: Cvičení z počítačové grafiky, Počítačová grafika a vede kroužek grafické přípravy Mgr. Richard Brun /absolvent Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati Zlín a Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové/ Řadu let pracoval jako kameraman a střihač pro publicistické pořady a zpravodajství ČT, Nova, Prima a Slovenskou televizi. Pro Pedagogickou fakultu Univerzity Hradce Králové a Filozofickou fakultu Univerzity Hradec Králové garantuje předměty Digitální fotografie, Digitální video, Marketingové komunikace. Vyučuje předměty: Počítačová grafika, Cvičení z počítačové grafiky, Komunikace, Praktický marketing strana 8