Deltex 2019 Podzim - Page 6

vek 2 roky starý, offline marketing byl v podstatě na nule a o nějaké optimalizaci webových stránek pro vyhle- dávače nebo PPC kampaních majitel v životě neslyšel. Nejdříve ze všeho nasadil Jindra měření návštěvnosti na aktuální webové stránky pomocí GoogleAnalytics. Na začátku návrhu webu se Jindra zaměřil na nalezení vhodných klíčových slov – stanovil je nabídkou služeb restaurace a zpřesnil pak pomocí nástroje Sklik. Tím se mu už začala rýsovat struktura celého webu tzv. drátěný model, který říká, jaké podstránky bude web mít a jaké texty a informace na nich budou, aby byly zajímavé jak pro uživatele, tak i pro vyhledávače. Jelikož restaurace neměla pěkné fotografie (a dobrá fotka je základ všeho), nafotil Jindra své vlastní. Pak sta- novil hlavní a doplňkovou barvu, aby ladily se stylem a duchem celé restaurace a pokračoval návrhem loga. Dalším krokem byl už vlastní grafický návrh - „obalení“ drátěného modelu fotkami, určení velikosti a typu písma atd. Díky tomuto postupu nejsou výsledné stránky pouze hezké, ale i funkční z hlediska dohledatel- nosti na internetu. Součástí Jindrovy maturitní práce bylo i založení nového facebookového účtu a jeho na- stavení a vytvoření prvních příspěvků. Po měsíčním měření návštěvnosti webových a facebookových stránek se návštěvnost webu zvýšila o 127% a u facebookového účtu to bylo dokonce o 772%. Celou práci naleznete zde: http://b2015hollji.delta-studenti.cz/maturita/ Oblast: DTP (sazba, příprava publikace pro tisk) Tomáš Pechánek: Časopis Prusko-rakouská válka v Čechách itní r u t a M šich a n e c prá ventů