Deltex 2019 Podzim - Page 19

INTERAKTIVNÍ DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Přijďte se k nám podívat na dny otevřených dveří, ať víte, do čeho jdete :-) Interaktivní den probíhá vždy v některý všední den v době výuky. Můžete se i se svými rodiči výuky pří- mo účastnit a vyzkoušet si, jestli by vás taková škola zajímala a bavila (a třeba i jestli byste pro vás méně záživné předměty aspoň přežili :-)). Přijde nám to jako nejférovější způsob, jak můžeme uchazeči v jeho volbě školy pomoci. Termíny: • středa 4. prosince 2019, 8:00 - 13:00 • úterý 14. ledna 2020, 8:00 - 13:00 Informativní dny otevřených dveří Probíhají vždy v sobotu a jsou víc „povídací“. Vytáhneme všechny naše statistiky a další informace, které hod- notí naši školu zvenku. Ukážeme vám výsledky státních maturit, výsledky v soutěžích, uplatnění absolventů a jejich úspěšnost při přijetí na VŠ, spolupráci s firmami, zajímavé studentské projekty, kritéria přijímacího řízení a přijímačky z předchozích let – statistiky výsledků přihlášených a přijatých studentů, inspekční zprá- vu. Samozřejmě projdeme i jednotlivé předměty, které se u nás učí. Termíny: • sobota 23. listopadu 2019 10:00 – 13:00 • sobota 14. prosince 2019 10:00 – 13:00 strana 19