Deltex 2019 Podzim - Page 17

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – KRITÉRIA O úspěšnosti přijímacího řízení na naši školu rozhodují následující kritéria: • výsledky u přijímacích zkoušek (0–50 matematika, 0–50 český jazyk), • zájem o obor (prokazatelná práce v oboru, účast na odborných soutěžích,…) (0–30), • předchozí studijní výsledky na ZŠ (0–24). Zájem o obor může uchazeč doložit například: • spoluprací s firmou nebo jinou institucí z oboru (dopis s popisem spolupráce s razítkem firmy/ instituce) • odkazem na vlastní dostatečně kvalitní práci publikovanou na internetu • diplomy z odborných soutěží, odkaz na výsledkovou listinu soutěže, odborné certifikáty apod. • účast v kroužcích se zaměřením na obor (potvrzení) • jinou formou, ze které budou jasně zřejmé a prokazatelné aktivity, které žák v oboru v minulosti vy- konával Body v tomto kritériu bude přidělovat dle zaslaných podkladů 3 členná komise jmenovaná ředitelem školy. Předchozí studijní výsledky na ZŠ (zohledňují se 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku): Hodnotí se tyto předměty: Matematika, Fyzika, Český jazyk, Angličtina (jednička=2body, dvojka=1bod) Aby mohl být uchazeč přijat ke studiu, může být jak z češtiny, tak i z matematiky horší maximálně o 7 bodů než průměr všech našich uchazečů. Konkrétní, pevnou bodovou hranici pro přijetí tedy sta- novíme, až budeme znát celkové výsledky všech uchazečů. Jako vodítko může sloužit, že pokud budou přijímačky „stejně těžké“ jako loni, tak by mělo stačit 20 bodů z matematiky a 23 bodů z češtiny. Do prvního ročníku přijmeme maximálně 52 studentů. Podrobná oficiální kritéria naleznete zde: https://www.delta-skola.cz/kriteria-prijimaciho-rizeni-obor-informacni-technologie Chcete vědět, jací studenti u nás studují? Jakou máte šanci na přijetí? Podívejte se na výsledky přijímaček z minulých let: https://www.delta-skola.cz/vysledky-prijimacich-zkousek-z-minulych-let. strana 17