Deltex 2019 Podzim - Page 15

HODNOCENÍ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ Ať se snažíte sebevíc, když má přijít Česká školní inspekce, máte zkrátka „trošku“ obavy. Také jsme je měli, na druhou stranu jsme se těšili, že budeme moci ukázat, kam jsme školu za těch 5 let od poslední návštěvy posunuli. A co na to inspekce? Chválila! A celkem dost. Celé znění inspekční zprávy najdete zde: https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy?d=9688 Silné stránky školy : • podpora nadaných žáků, • odbornost vyučujících informačních technologií, • metody a formy výuky anglického jazyka, • spolupráce s firmami, mezinárodní vzdělávací koncepty, • příznivé školní klima, • systém prevence rizikového chování, • využívání výukového systému Moodle. Perličky z neformálních rozhovorů aneb „Co se do inspekční zprávy nevešlo“ • „Jsme rádi, že takovou školu v našem kraji máme.“ • Komentář k maturitním výsledkům denního studia: „Výborné. Výsledky odpovídají výkonům v pozo- rovaných hospitovaných hodinách.“ • „Všichni učitelé jsou zde osobnosti.“ • „Kéž bychom i na jiných školách řešili jenom takové drobnosti.“ • „Jen nám takhle dál rosťte a vzkvétejte.“ strana 15