Deltex 2019 Podzim - Page 14

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2018 / 19 Jak dobře nebo špatně se ve škole učí, poznáte nejlépe „na výstupu“ ve srovnání s absolventy ostat- ních škol. Kvalitu odborné výuky můžete porovnávat na odborných soutěžích. V těch studenti soukro- mé školy DELTA dlouhodobě excelují. (https://www.delta-skola.cz/aktuality-blog/souteze-uspechy) • Středoškolská odborná činnost – obor Informatika: 1. místo v celostátním kole (+ cena rektora Slezské univerzity v Opavě a ceny děkanů dalších dvou fakult), 1. a 2. místo v krajském kole a kompletní stupně vítězů v okresním kole. Do krajských kol 41. ročníku v oboru informatika se letos probojovalo celkem 72 projektů z celé republiky. Letošním vítězstvím v celostátním kole škola obhájila vítězství z loňského roku. • Soutěž MŠMT v programování: 4., 6., 13., 17., 18. místo v celostátním kole. Do krajských kol 33. ročníku soutěže se probojovalo celkem 248 studentů z celé republiky. Ze soukromé školy DELTA do celostátního kola postoupilo suverénně nejvíce studentů, což svědčí o výborné systematické práci. • Expo Science AMAVET (26. ročník): 5 projektů v celostátním finále, cena za nejlepší projekt v oblasti informatiky – Intel Excellence in Computer Science Award, cena děkana Fakulty jaderné a fyzikálně inže- nýrské pražské ČVUT. • Soutěž Vernadského (Rusko, Moskva): 2 projekty postoupily z krajského kola FVTP do mezinárodní sou- těže. • 2 studenti oceněni Pardubickým krajem: Mladý talent Pardubického kraje v oboru technickém. • 9 studentů oceněno magistrátem města Pardubice: Nejlepší studenti Pardubic. Státní maturity Kvalitu výuky všeobecně-vzdělávacích předmětů zjistíte srovnáním výsledků škol u státních maturit. V celé České republice se maturuje každoročně na cca 225 středních odborných školách s technickými obory. V této skupině dopadají informatici ze soukromé střední školy DELTA více než dobře. Excelují především v angličtině a matematice, kdy za poslední 3 roky byli 2x lepší než 97% škol v republice. 2018/19 2017/18 2016/17 Anglický jazyk 4. z 225 61. z 232 7. z 228 Matematika 58. z 225 7. z 232 1. z 228 Český jazyk 115. z 225 142. z 232 10. z 228 Podrobné výsledky naleznete zde: https://www.delta-skola.cz/srovnani-vysledku-statnich-maturit. Odborné soutěže y strana 14 a maturit