Deltex 2019 Podzim - Page 12

A s čím se tedy budete učit pracovat? Popravdě řečeno, jisté není v IT nikdy nic a vývoj uhání kupředu tak rychle, že vám jen těžko slíbíme, s čím přesně budete pracovat za čtyři roky. Přehled tady je tedy spíš seznamem toho, co se ve škole děje právě teď. V 1. ročníku je třeba se naučit myslet tak, abychom dokázali počítači předávat pokyny. K tomu slouží předmět Programování, ve kterém se s jazykem C# a v prostředí Visual Studio udělají první krůčky a postaví základ ke všemu, co přijde později. Jazyk C# pak provází studenty ještě celý druhý rok (objektově orientované progra- mování a programování ve Windows alias WPF) a částečně i třetí rok (základy ASP.NET resp. ASP.NET Core). Vývoj webu jako nejrychleji rostoucího odvětví se ke studiu přidá ve 2. ročníku – nejprve jako základy tvorby (HTML, CSS) a později jako úvod do JavaScriptu, následně se ve 3. roce pokračuje nejrozšířenějším jazykem existujících webových projektů – jazykem PHP. Studenti se zaměřením na programování se v tomto roce kromě základů věnují také některému z velkých PHP frameworků (letos mají na výběr z Laravelu a Nette). Na základy JavaScriptu navazují ve vyšších ročnících předměty Cvičení z programování a Vývoj webu, kde se pracuje s technologiemi postavenými nad JavaScriptem (Node.js, React.js, Vue.js) a Mobilním vývojem (Java, Flutter). V databázích se začíná konceptuálními návrhy nad Oraclem a jazykem pro práci s daty SQL. Fyzicky pak pra- cujeme s databází MySQL (kvůli rozšíření, snazší správě a instalaci). Studenti se zaměřením na programová- ní se pak ve 4. ročníku učí správu databázového serveru Oracle a jazyk triggerů a uložených procedur PL-SQL. Ještě chybí nějaká slova? Tak třeba NoSQL, Express Spring, Docker, Apiary, Firebird a spousta dalších… Spolupracující firmy a VŠ: Unicorn – největší česká softwarová firma (téměř 2 500 zaměstnanců). S Unicornem jsme připravovali studijní plány celého oboru. Jejich programátoři u nás dlouhodobě vyučují předměty programování a cvičení z programování a přinášejí do výuky nové technologie. Vedou nebo oponují řadu maturitních projektů. Díky jejich vyučujícím se studenti potkají s komplexním životním cyklem vývoje velkých projektů už na střední škole. Studentům vyšších ročníků nabízejí několikaměsíční praxe/brigády, na kterých si projdou všemi „vý- robními“ procesy v pardubické nebo královéhradecké pobočce Unicornu. IBM – dlouhodobě spolupracujeme především v oblasti vedení kroužku Internetu věcí a pořádání soutěží. Spoluvytváříme metodiku výuky Internetu věcí na středních školách a IBM sponzoruje materiál pro student- ské projekty z této oblasti. Fakulta informačních technologií ČVUT, Praha – Její pracovníci oponují maturitní práce, konzultovali jsme s nimi celý vzdělávací program a poskytli nám kompletní studijní materiály pro výuku ma- tematiky v nižších ročnících. Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Pardubice – Její pracovníci nám vedou a oponují maturitní práce našich studentů. Spolupracujeme na pořádání soutěží pro žáky základních a střed- ních škol a finančně nám přispívají na tombolu plesu maturantů. strana 12