De Dalfser Marskramer Nr. 6

SCHA DEGA RAN T
SCHA DEGA RAN T
Een uitgave van :
ACTIEF NIEUWLEUSEN ondernemersvereniging
Nr . 6 Dinsdag 6 februari 2024 Waarin opgenomen de KernPunten , berichten van gemeente Dalfsen www . dedalfsermarskramer . nl Ankum Balkbrug Dalfsen Hasselt Hoonhorst IJhorst Lemelerveld Nieuwleusen Oudleusen Rouveen Staphorst Vinkenbuurt Witharen
De Lofstem huldigt Leren omgaan met
Brandweer oefent bij
Trefzeker organiseert trouwe jubilarissen 5 landbouwverkeer 5 Optisport Dalfsen 9 badmintontoernooi 11
�������������

Sallandse Huizen

Tel . 0529 851110 www . sallandsehuizen . nl
MAKELAARDIJ
Gratis Waardebepaling Woningtaxatie v . a . € 495 , -

Nostalgisch feestje met DJ ’ s Eddie en Oosie

Kunstexpositie

DALFSEN - Kunstenaar Max Timmerman opent de vijfde kunstexpositie in Trefkoele +. Dat gebeurt op zaterdag 10 februari om 11.00 uur .
Er is werk te zien van Fenneke Goutbeek , Marja van Oorschot , Johan Bokma , Anneke Dekker-Feijen , Astrid Spang , Hans van Gorcum , Jan-Albert Ernsten , Laura Vrolijken , Sandra Fens , Bob Wierenga , Daniëlle Broekhuizen-Mazzola , Geeske Siefers , Historische Kring Dalfsen en Fotoclub Dalfsen . Iedereen is van harte welkom bij de opening . Kunstgroep Trefkoele + organiseert de expositie , die te bezichtigen is tot en met 25 april .
Het meest actuele nieuws op dedalfsermarskramer . nl
Foto : Marcel van Saltbommel
NIEUWLEUSEN – Het zou een eenmalig gebeuren worden , maar voormalige DJ ’ s Eddie Mensink en Jan Oostra ( oftewel DJ Oosie ) stonden zaterdagavond toch voor de tweede keer achter de draaitafel .

Gemeente Dalfsen werkt Toekomstvisie Burgemeester Backxlaan verder uit

NIEUWLEUSEN – In het eerste kwartaal van dit jaar begint de gemeente Dalfsen met het opstellen van een stedenbouwkundige plan voor Oosterbouwlanden . In het verlengde daarvan maakt de gemeente ook een verkeerskundige visie voor de ontsluiting van deze toekomstige woonwijk . Een nieuwe randweg moet de nieuw te bouwen wijk verbinden met de N377 / Den Hulst .
Dit deelproject staat bovenaan in het uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Burgemeester Backxlaan en omgeving . Andere deelprojecten waarmee de gemeente in 2024 / 2025 aan de slag gaat zijn het opstellen van een groenplan voor de Backxlaan , de start van het deelproject Centrum Noord en inrichting van de Beatrixlaan als
Archieffoto Backxlaan . Foto Marcel van Saltbommel .
Ze hadden heel wat nummers klaarliggen en zorgden weer voor een ouderwets avondje muziek en gezelligheid in ’ t Witte Peerd in
ontsluitingsweg voor Nieuwleusen . De Toekomstvisie voor de Backxlaan als ‘ levensader ’ van Nieuwleusen is vorig jaar samen met de inwoners en stakeholders in Nieuwleusen opgesteld . De definitieve versie van de Toekomst heeft rond de jaarwisseling nog een keer voor iedereen ter inzage gelegen . Vijftien individuele personen en organisaties als Historische Vereniging Ni ’ jluus van Vrogger , Werkgroep Vergroenen en Plaatselijk Belang Nieuwleusen hebben nog schriftelijk gereageerd . Een enkele opmerking is nog in de visie verwerkt . De meeste suggesties gingen over het vervolg en neemt de gemeente bij de uitwerking . Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in het voorstel aan gemeenteraad om de visie vast te stellen en verder uit te werken .
In de Toekomstvisie staan drie pijlers centraal : Backxlaan als veilige verkeersader , Backxlaan als visitekaartje van Nieuwleusen en Backxlaan als fijne woon- en ver-
Nieuwleusen . Samen met de toegestroomde bezoekers maakten ze er een avond vol nostalgie van . En of het nu echt de laatste keer was ?
blijfsplek . Aan de drie pijlers hangen twintig concrete maatregelen die moeten worden uitgewerkt .
Zo doet de visie voorstellen om op de gehele Backxlaan een maximum snelheid van 30 km per uur in te voeren . Dit vergroot het gevoel van verkeersveiligheid en maakt ruimte voor de fietser en de voetganger . Daar komt bij dat op kruispunten het verkeer van rechts voorrang krijgt . Met de maximumsnelheid van 30 km / uur wil de gemeente doorgaand verkeer op de Backxlaan ontmoedigen en stimuleren om Nieuwleusen heen te rijden . Het voorbereiden van het aanpassen van de Backxlaan staat voor 2026 op de rol .
Ook geeft de visie aan dat op bepaalde plekken iets hogere bebouwing kan worden toegestaan . Opgenomen is dat dichtbij voorzieningen in Centrum Zuid , Middengebied en Centrum Noord maximaal vier bouwlagen mogelijk zijn . Voor de rest van de Backxlaan geldt de
Adverteren doet verkopen !
adverteren @ dedalfsermarskramer . nl
mobiel : 06-53656857
hoogte van de bestaande bebouwing als regel en dat zijn in het algemeen drie bouwlagen .
De visie zet verder in op het behouden en versterken van de groene doorzichten naar het buitengebied , naar cultuurhistorische waardevolle plekken en naar open ruimte . Dit verbetert de beleefbaarheid en toegankelijkheid van het groen . Dat betekent dat bebouwing rondom het Molenpad niet is toegestaan , net als bouwen tot aan de erfgrenzen .

Autoschade ? Wij helpen u graag !

Korterink , uw erkende Focwa schadeherstelbedrijf voor alle merken en contractpartner van bekende verzekeraars .
Oude Rijksweg 510 , Rouveen 0522 - 291346 • korterink . nl
TOP H E RSTEL
TOP H E RSTEL
SCHA DEGA RAN T
TOP H E RSTEL