De Dalfser Marskramer Nr. 45 - Page 7

Week 45 Dinsdag 9 november 2021 Voor actueel nieuws kijk op : www . dedalfsermarskramer . nl 7
‘ Veilig in Jezus ’ armen ’
Na een voltooid leven is rustig ingeslapen onze geliefde moeder , oma en overgrootmoeder

Gerritje Knoll - Bouwman sinds 10 augustus 1980 weduwe van Hendrik Knoll

geboren te Staphorst ,
overleden te Staphorst ,
10 mei 1928
31 oktober 2021
Meppel : Lucas en Martha ( in liefdevolle herinnering ) Henriëtte en Ronald Gabriëlle
Hasselt : Jan en Hennie Brenda en Dominique , Teddie Diana en Emiel
Staphorst : Joop Staphorst : Arie Staphorst : Henk Staphorst : Peter ( in liefdevolle herinnering )
Hierbij willen wij alle medewerkers van ‘ Carinova Thuiszorgteam Staphorst Buiten ’ hartelijk bedanken voor hun goede zorgen en begeleiding , die ze in de afgelopen maanden aan onze moeder hebben gegeven . Wij hebben dat zeer gewaardeerd .
Schapendijk 30 7715 PT Staphorst
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats te Nieuwleusen .
Uitvaartverzorging Nieuwleusen B . V . persoonlijk en professioneel
Uitvaartleiders Alie Huzen , Arina Backers en Lina Klein 24 uur per dag bereikbaar tel . 06 – 1080 3858 www . uitvaartnieuwleusen . nl
· Verzorging van begrafenis of crema�e , ook als u niet of elders verzekerd bent
· Eigen uitvaartcentrum met familiekamers , Ds . Smitslaan 14 , Nieuwleusen
· Inloopspreekuur : iedere 2e maandag van de maand in het uitvaartcentrum , 19:00 tot 20:00 uur
Wij zijn er voor u .
Het overzicht van de kerkdiensten vindt u deze week op pagina 8

Steuntje in de rug met Home-Start

DALFSEN - Home-Start zet al 25 jaar enthousiaste en getrainde vrijwilligers in , om vaders en moeders een steuntje in de rug te bieden .
Het kan een aantal maanden zijn of maximaal een jaar ; de vrijwilliger komt als een maatje geregeld langs bij de ouder . Samen drinken ze een kopje koffie , praten ze over van alles wat op je pad komt als ouder of gaan ze er samen op uit . “ We spreken steeds op een andere dag of tijd af , wanneer het ons beide uitkomt ” vertelt een van de vrijwilligers . “ Soms is het leuk om juist langs te komen als de kinderen uit school zijn . Dan kunnen we samen iets ondernemen en kan ik de kinderen ook leren kennen . Maar soms spreken we ook juist af als ze op school zitten , zodat je het ook over de lastige dingen kan hebben die je tegenkomt als vader of moeder .” Home-Start biedt geen hulpverlening . Dit betekent dat er niet bepaalde doelen per se behaald moeten worden of dat de vrijwilliger een dossier bijhoudt . Het is laagdrempelig , gratis en effectief .
“ Als ik had geweten hoe fijn de ondersteuning van een vrijwilliger is , had ik het al veel eerder willen vragen . Met mijn familie overleggen of ik het goed doe , dat durf ik niet . Maar bij de vrijwilliger is het veilig . Ik heb nu veel meer vertrouwen in mijn ouderschap , ruimte in mijn hoofd en durf weer naar buiten ,” aldus een ouder .
Wil je weten wat Home-Start voor jouw gezin kan betekenen ? Neem contact op met Jonne de Hoop ( 06-32452313 ) of Paulien Zandbelt ( 06-10352558 ), de coördinatoren van Dalfsen . Dit kan telefonisch of mail naar home-startdalfsen @ stdekern . nl . Je kunt ook alvast kijken op www . home-start . nl .
Graag nemen wij u de zorg uit handen zodat u in alle rust afscheid kunt nemen .
T 0529 - 48 27 60 E info @ boonuitvaartzorg . nl I www . boonuitvaartzorg . nl
ACTIEF NIEUWLEUSEN ondernemersvereniging
KOOP LOKAAL
Koop of bestel in je eigen dorp ! Straks is het corona-virus weg , maar zijn ook de plaatselijke winkels weg ... Dat willen we toch niet ? Samen staan we sterk !
ACTIEF NIEUWLEUSEN ondernemersvereniging