De Dalfser Marskramer Nr. 44

Zes belangenverenigingen verzoeken Overijssel om regie te nemen
SCHA DEGA RAN T
SCHA DEGA RAN T
Een uitgave van :
ACTIEF NIEUWLEUSEN ondernemersvereniging
Nr . 44 Dinsdag 1 november 2022 Waarin opgenomen de KernPunten , berichten van gemeente Dalfsen www . dedalfsermarskramer . nl Ankum Balkbrug Dalfsen Hasselt Hoonhorst IJhorst Lemelerveld Nieuwleusen Oudleusen Rouveen Staphorst Vinkenbuurt Witharen
Meer woningen voor Reddingshonden
Lemstraprijs voor St .
Twee Stokvisdenners starters in Oudleusen 5 bij Verhalencafé 9 ’ t Olde Manegepeerd 11 naar World Cup 13

Eerste prijs voor B team van Crescendo-Excelsior

NIEUWLEUSEN – De majorettes van muziekvereniging Crescendo-Excelsior namen zaterdag deel aan een KNMO wedstrijd in Musselkanaal . Het B team behaalde de eerste prijs .
Yvonne Kuik en Femmy Sterken deden beide een soloshow en behaalden hiermee respectievelijk 78 en 79 punten . Duo Myrthe en Novalee behaalden met hun show een derde prijs , waar het duo Janniek en Laura helaas net buiten de prijzen viel . De teamshows leverden de meeste winst op : het B team werd eerste . Ze kregen een grote beker mee naar huis waar de dames en heer heel trots op zijn . Het A team behaalde een tweede prijs met mooie punten van de jury . Op zaterdag 12 november nemen de majorettes deel aan het Vechtdal twirl-festival dat dit jaar gehouden wordt in De Krim .

Zes belangenverenigingen verzoeken Overijssel om regie te nemen

Grote belangstelling inwoners voor Gebiedsvisie grensgebied Zwolle-Dalfsen

REGIO – In het gebied waar de gemeenten Zwolle , Dalfsen , Staphorst en Zwartewaterland samenkomen , gebeurt momenteel veel . Nog meer bedrijventerreinen , diverse zoekgebieden voor energieproductie en de uitbreiding van energie-infrastructuur . De economische belangen lijken daarbij de overhand te hebben , aldus de inwoners . Over de gevolgen voor het landschap , de inwoners en ( agrarisch ) ondernemers lijkt nog maar weinig te worden nagedacht .
Zes belangenverenigingen uit het gebied ( Vrienden van Dalfsen , Streekvereniging De Marsen , Duurzaam Tolhuislanden , Nieuwleusen Synergie , Plaatselijk Belang Ankum en Belangenvereniging Nieuwleusen Buitengebied West ( BNBW ) hebben elkaar daarom opgezocht en de provincie Overijssel verzocht
De prijswinnaars , het B team .
Wie nieuwsgierig geworden naar deze sport , is van harte welkom om op donderdagavond tussen
om regie te nemen . Daaruit is het idee geboren om gezamenlijk met de overheden een Gebiedsvisie te gaan samenstellen . Het idee voor een Gebiedsvisie is op dinsdagvond 25 en woensdagavond 26 oktober door de belangenverenigingen aan de inwoners van het gebied gepresenteerd . De belangstel-
18.00 en 21.00 uur in muziekgebouw De Bombardon aan de Burgemeester Backxlaan 181
ling voor beide avonden was groot . Zo groot zelfs , dat dinsdag op het laatste moment moest worden uitgeweken van de Meeleschool naar kulturhus De Spil in Nieuwleusen .
Afvoerputje Het gevoel dat dit grensgebied het afvoerputje van de vier gemeenten is , wordt breed gedeeld . Zijn zoveel bedrijventerreinen in dit gebied écht nodig ? Waarom moeten alle windmolens juist hier geclusterd worden ? Wat betekent dit voor de toekomst van de landbouw , het agrarisch landschap , de natuurwaarden – zoals de weidevogels- en voor de leefomgevingskwaliteit . Er zijn zorgen over de toename van licht- en geluidhinder , toename van verkeersdrukte en gevolgen voor de gezondheid .
in Nieuwleusen . Of stuur een e-mail naar info @ crescendoexcelsior . nl .
Staphorst en Zwartewaterland Inwoners spraken veel waardering uit voor het initiatief van de belangenverenigingen en gaven nog de nodige tips mee . Zo achten ze het noodzakelijk dat ook de gemeenten Staphorst en Zwartewaterland actief gaan deelnemen . Ook wezen ze erop dat het belangrijk is om afspraken te maken over de status van de Gebiedsvisie . Deze moet duidelijkheid voor de langere termijn geven en doorwerken in de ruimtelijke plannen van de overheden . Wethouder Gerdien Rots van de gemeente Zwolle , bevestigde woensdagavond op de bijeenkomst bij Van Der Valk , dat dit in ieder geval haar intentie is .
Hoe nu verder Veel inwoners hebben aangegeven nauw betrokken te willen worden

' Naar de dokter ...'

DALFSEN - Rondom Dalfsen , het blad van Historische Kring Dalfsen , komt in deze maand met een speciale en extra editie . Dat gebeurt ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de Groepspraktijk Huisartsen op vrijdag 7 november .
In dit nummer staat alles over de veranderingen in vijftig jaar groepspraktijk in Dalfsen . Veel geledingen van de praktijk komen aan het woord : van artsen tot praktijkondersteuners en assistenten , van schoonmaakster tot praktijkmanager en doktersvrouwen , ieder vanuit zijn of haar eigen invalshoek . Aan de orde komen het vroegere doktershuis en het reilen en zeilen in de moderne praktijk . Er is aandacht voor het groeiend aantal vrouwen in de geneeskunde en er wordt vooruitgeblikt op de toekomst van de huisartsenpraktijk . Uiteraard wordt alles geïllustreerd met oude en nieuwe foto ’ s , bekende en onbekende gezichten , nuttige wetenswaardigheden en grappige gegevens . Kortom , een jubileumnummer over de dokter en zijn werk van toen en nu . Leden krijgen deze extra editie gratis thuis bezorgd . Alle bezoekers van de dokterspraktijk kunnen als jubileumgeschenk een gratis exemplaar meenemen .
Het meest actuele nieuws op dedalfsermarskramer . nl
bij de totstandkoming van de Gebiedsvisie . Ook een open en transparante communicatie gedurende het proces wordt zeer belangrijk gevonden . Daarnaast werd de belangenverenigingen op het hart gedrukt om ervoor te waken zuiver te blijven opereren en niet op de stoel van de overheden te gaan zitten . De bedoeling is dat er nu een extern bureau wordt gezocht die in samenwerking met het gebied en de overheden tot een Gebiedsvisie gaat komen .

Autoschade ? Wij helpen u graag !

Korterink , uw erkende Focwa schadeherstelbedrijf voor alle merken en contractpartner van bekende verzekeraars .
TOP H E RSTEL
Windmolens in het gebied . Archieffoto : Marcel van Saltbommel .
Oude Rijksweg 510 , Rouveen 0522 - 291346 • korterink . nl
TOP H E RSTEL
SCHA DEGA RAN T