De Dalfser Marskramer Nr. 44

SCHA DEGA RAN T
SCHA DEGA RAN T
Een uitgave van :
ACTIEF NIEUWLEUSEN ondernemersvereniging
Nr . 44 Dinsdag 31 oktober 2023 Waarin opgenomen de KernPunten , berichten van gemeente Dalfsen www . dedalfsermarskramer . nl Ankum Balkbrug Dalfsen Hasselt Hoonhorst IJhorst Lemelerveld Nieuwleusen Oudleusen Rouveen Staphorst Vinkenbuurt Witharen
Sinterklaasactie Koersballers strijden
Aalt Westerman
Paratafeltennis in Kindertas Dalfsen 5 om de prijzen 9 brengt nieuwe cd uit 9 De Spil Nieuwleusen 11
�������������

Sallandse Huizen

Tel . 0529 851110 www . sallandsehuizen . nl
MAKELAARDIJ
Gratis Waardebepaling Woningtaxatie v . a . € 495 , -

Saamhorigheid en gezelligheid op Beurs Nieuwleusen

NIEUWLEUSEN – De driedaagse Beurs Nieuwleusen die afgelopen week werd gehouden , was een groot succes . In totaal kwamen 3.914 mensen een kijkje nemen .
Zowel bezoekers als standhouders lieten positieve geluiden horen over de saamhorigheid en gezelligheid op de Beurs . In totaal waren 90 bedrijven , verenigingen en andersoortige organisaties vertegenwoordigd in De Spil . Ook buiten rondom de ingang stonden verschillende standhouders . Het was voor het eerst dat de Beurs werd gehouden in de beide sporthallen van De Spil , vorige edities vonden plaats in de toenmalige Schakel .
Lees verder op pagina 10 en bekijk de fotocollage .

Nieuwleusen Synergie reikt weer tien cheques van duizend euro uit

NIEUWLEUSEN – Coöperatie Nieuwleusen Synergie reikte opnieuw tien cheques van elk 1.000 euro uit aan sociale , culturele en sportieve initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid en duurzaamheid van Nieuwleusen . Dat gebeurde tijdens de slotavond van de Beurs Nieuwleusen in De Spil .
Op het hoofdpodium overhandigden de coöperatieleden Jennie Lammertsen en Arnold Paasman de cheques aan de tien organisaties die hiervoor waren uitgekozen . De uitreiking van de tien cheques van elk duizend euro is
inmiddels een jaarlijkse traditie : het gebeurde nu voor de derde keer en het is de bedoeling deze gebeurtenis elk jaar te herhalen .
De tien cheques zijn dit jaar toegekend aan : de historische vereniging
Ni ’ jluusn van Vrogger ( voor afronding herinrichting museumomgeving door middel van duurzame verlichting ), Samenwerkende Diaconieën ( de actie ‘ Zomergroet ’, een waardebon voor mensen met een minimuminkomen of een handicap ), biljartvereniging De Brouwerij ( biljarten en andere activiteiten voor eenzame ouderen ), burgerinitiatief Betaalbaar Wonen Nieuwleusen ( organiseren van inloopavonden en kosten webhosting ),
Foto : Marcel van Saltbommel
Zorgspectrum Het Zand locatie De Hulstkampen ( aanschaf tweede duofiets ), Jeugdkamp Nieuwleusen ( vernieuwing speelgoedvoorraad , uitstapjes voor kinderen uit gezinnen die niet op vakantie kunnen ), Schietsportvereniging Nieuwleusen ( verduurzaming clubgebouw door led-verlichting en extra isolatie ), Sileo ( voor het opstarten van een nieuw ( overdag ) koor ), Molen Massier ( uitgebreide schilderbeurt en reparatiewerkzaamheden ), Stichting Hand In Hand ( steun aan gehandicapte inwoners en ernstig zieken met o . a . kerstpakketten ). Vertegenwoordigers van deze organisaties namen de cheques in ontvangst .
Het geld voor de tien waardecheques van elk duizend euro komt uit het Synergiefonds van de coöperatie . Hier worden de inkomsten van de activiteiten gestort , zoals bijvoorbeeld de exploitatie van de twee windmolens , maar ook van kringloopwinkel Deuroe Veuroe en de vervoersservice Haaloe Brengoe , een vervoersdienst voor en door inwoners ). Het Synergiefonds is met name bedoeld voor eenmalige bijdragen waarmee organisaties een duurzaam project kunnen realiseren .

Enquête over Burg . Backxlaan

NIEUWLEUSEN - Plaatselijk Belang Nieuwleusen ( PBN ) wil meer inzicht krijgen in hoe dorpsgenoten denken over de voorgenomen herinrichting van de Burgemeester Backxlaan .
PBN bleef na de presentatie van de visie op de Backxlaan met een aantal concrete vragen zitten . Om duidelijk te krijgen hoe de inwoners van Nieuwleusen over een aantal gepresenteerde ideeën denken , heeft het bestuur een enquête opgesteld . Tijdens de Beurs afgelopen week in De Spil , hebben al heel wat inwoners enquêtes ingevuld . Wie dit nog niet gedaan heeft , kan dit deze week alsnog online doen op de website van PBN : www . plaatselijkbelangnieuwleusen . nl
In de enquête staan vragen over de hoogte van de toekomstige gebouwen en de toekomstige snelheid op de Backxlaan en een aantal stellingen . PBN betrekt nadrukkelijk ook de jeugd door de enquête aan te bieden aan de jongeren van het Agnieten College . Uiteindelijk zijn zij de toekomstige gebruikers van de Backxlaan . De straat wordt door vele inwoners dagelijks gebruikt en daarom is het van belang dat men er samen over nadenkt .
Het meest actuele nieuws op dedalfsermarskramer . nl

Autoschade ? Wij helpen u graag !

Korterink , uw erkende Focwa schadeherstelbedrijf voor alle merken en contractpartner van bekende verzekeraars .
TOP H E RSTEL
De ontvangers met hun cheques . Foto : Marcel van Saltbommel .
Een uitgebreider artikel staat op www . dedalfsermarskramer . nl
Oude Rijksweg 510 , Rouveen 0522 - 291346 • korterink . nl
TOP H E RSTEL
SCHA DEGA RAN T