De Dalfser Marskramer Nr. 42

SCHA DEGA RAN T
SCHA DEGA RAN T
Een uitgave van :
ACTIEF NIEUWLEUSEN ondernemersvereniging
Nr . 42 Dinsdag 18 oktober 2022 Waarin opgenomen de KernPunten , berichten van gemeente Dalfsen www . dedalfsermarskramer . nl
Ankum Balkbrug Dalfsen Hasselt Hoonhorst IJhorst Lemelerveld Nieuwleusen Oudleusen Rouveen Staphorst Vinkenbuurt Witharen
Samen werken aan PB Nieuwleusen :
CPNV huldigt haar
Leerlingen duiken wonen , welzijn , zorg 5 dorp vitaal houden 9 trouwe leden 11 in archeologie 15

Nieuwleuser leerlingen maken kennis met techniek

NIEUWLEUSEN – In de Week van de Techniek bezochten leerlingen van de basisscholen in Nieuwleusen weer diverse bedrijven om kennis te maken met alle mogelijkheden .
Kinderen van basisschool De Tweemaster waren woensdag bij Regionaal Techniek Centrum ( RTC ) Nieuwleusen aan De Grift . Bij de geheel nieuwe afdeling Electro Techniek kregen ze eerst een korte presentatie en rondleiding en daarna lekker aan de slag in de opleidingswerkplaats met verschillende opdrachten . De instructeurs en eigen leerlingen van het RTC hielpen de leerlingen met het maken van een behendigheidspelletje en de snelle werkers kregen een extra opdracht met electriciteitsbuis . De Industrie Kombinatie Nieuwleusen ( IKN ) had weer heel wat bedrijven bereid gevonden om groepen leerlingen te ontvangen . Nu maar hopen dat veel

Dalfsen investeert na topseizoen in gasloze openluchtzwembaden

DALFSEN – De gemeente Dalfsen gaat aan de slag met het verduurzamen van de gemeentelijke openluchtzwembaden in Dalfsen ( Gerner ) en Nieuwleusen ( De Meule ). Het Dalfser college stelt de gemeenteraad voor beide zwembaden , gelet op de huidige energieprijzen , gasloos te maken . Het voorstel past bij de ambitie van de raad uit 2016 om gemeentelijke gebouwen te verduurzamen .
De gemeente kampt jaarlijks met forse tekorten op de exploitatie van de zwembaden . Daarom is het volop bezig met maatregelen om de kosten
kinderen enthousiast gemaakt zijn voor techniek , zodat er weer
van deze onmisbare basisvoorziening te drukken . Beide zwembaden verbruiken zowel elektriciteit ( circa 70.000 kWh per jaar per zwembad ) nieuw technisch talent opgeleid kan worden .
als gas ( circa 20.000 – 25.000 m ³ per zwembad ). Het gas wordt grotendeels gebruikt voor het opwarmen van het zwemwater en voor een kleiner deel voor douchewater en gebouwverwarming . Door nu 570.000 euro uit te trekken voor elektrische warmtepompen bespaart de gemeente op langere termijn flink op de exploitatiekosten .
Topseizoen Dit jaar beleefden de twee zwembaden een topseizoen met bijna 90.000 bezoekers . Wethouder Jan Uitslag is heel tevreden over dit zwemsei-

Autoschade ? Wij helpen u graag !

Aan de slag bij het RTC in Nieuwleusen .
zoen . “ In Dalfsen zaten we tegen de 50.000 bezoekers en in Nieuwleusen tegen de 40.000 bezoekers . Daar ben ik ontzettend blij mee . Ter vergelijking : in het jaar 2019 , een jaar met een gemiddelde zomer , en het laatste jaar vóór de komst van het coronavirus , kwamen tegen de 75.000 bezoekers . Wel is het van belang om meer aan te sluiten bij de beleving van onze bezoekers en is het een uitdaging om het huidige aantal bezoekers te behouden . Daarvoor is het nodig om te investeren .”
Lees verder op pagina 5 .

Ledenvergadering PB dorp Dalfsen

DALFSEN - Vereniging Plaatselijk Belang dorp Dalfsen ( PBdD ) houdt de Algemene Ledenvergadering ( ALV ) op vrijdag 21 oktober om 19.30 uur in Trefkoele +.
Naast de reguliere agendapunten , staan ook de bestuursverkiezingen op de agenda . De huidige bestuursleden zijn aftredend en statutair niet herkiesbaar . De toekomst van de belangenvereniging is al langere tijd onderwerp van gesprek . Als zich geen of onvoldoende kandidaten verkiesbaar stellen , stelt het bestuur de ledenvergadering voor de vereniging op te heffen . De afgelopen jaren heeft het bestuur een training Bestuurlijke Vernieuwing gevolgd , waarna de missie en visie zijn aangescherpt . Ook zijn er gesprekken gevoerd met mogelijke samenwerkingspartners en is er geëxperimenteerd met projecten om meer duidelijkheid te krijgen over de rol van de vereniging in de lokale samenleving . Bijvoorbeeld het onderzoek naar de ervaringen van gebruikers en omwonenden van de Rondweg . Dit heeft veel bruikbare informatie opgeleverd , waarmee de politiek en het gemeentebestuur zijn voordeel kan doen . Helaas hebben alle ondernomen pogingen niet opgeleverd waar het bestuur op had gehoopt , namelijk meer wisselwerking met de inwoners van dorp Dalfsen , waardoor de vereniging voor meer van hen als belangenbehartiger kan optreden . Kandidaten voor een nieuw te vormen bestuur kunnen zich melden tot voor de start van de ledenvergadering , door een e-mail te sturen naar voorzitter @ plaatselijkbelangdorpdalfsen . nl
Het meest actuele nieuws op dedalfsermarskramer . nl
Korterink , uw erkende Focwa schadeherstelbedrijf voor alle merken en contractpartner van bekende verzekeraars .
TOP H E RSTEL
Oude Rijksweg 510 , Rouveen 0522 - 291346 • korterink . nl
TOP H E RSTEL
SCHA DEGA RAN T