De Dalfser Marskramer Nr. 41

Een uitgave van :
ACTIEF NIEUWLEUSEN ondernemersvereniging
Nr . 41 Dinsdag 11 oktober 2022 Waarin opgenomen de KernPunten , berichten van gemeente Dalfsen www . dedalfsermarskramer . nl Ankum Balkbrug Dalfsen Hasselt Hoonhorst IJhorst Lemelerveld Nieuwleusen Oudleusen Rouveen Staphorst Vinkenbuurt Witharen
Nieuwleusen Synergie Handvaten voor Inspiratiebijlage
Herdenking zoekt meedenkers 7 positief ouder worden 9 Wonen en Sfeer 12 Rijkswerkkamp 25

Muziekvereniging Excelsior maakt feestje van uitvoering

De twirlgroepen van Excelsior . Foto : Marcel van Saltbommel .

ALV en duo Een en Ander

NIEUWLEUSEN - Vereniging Ni ’ jluusen van Vrogger houdt haar algemene ledenvergadering op maandag 17 oktober van 19.30 tot 20.30 uur . Dat gebeurt in de zaal van de Ontmoetingskerk aan de Burg . Backxlaan 269 in Nieuwleusen .
In deze vergadering wordt voor de pauze uitgebreid aandacht geschonken aan de plannen tot herinrichting en uitbreiding van het museum , schaapskooi en hooiberg . Na de pauze treedt het duo Een en Ander op . Het duo bestaat uit Erik Knoef en Anita Oldenhave , zij geven een leuke muzikale cabaretvoorstelling in het dialect . Het programma bevat conferences , sketches , verhalen en liedjes . Meer informatie op de website : www . erikknoef . nl / eenenander De voorstelling is gratis voor de leden . Ook niet-leden zijn van harte welkom , zij betalen vijf euro entree .
DALFSEN – Onder het motto ‘ We mogen weer ’ maakte muziekvereniging Excelsior er zaterdagavond een feestje van in Trefkoele + in Dalfsen .
Alle groepen toonden zich aan het publiek : de drie twirlgroepen met eigen shows , op muziek van de Fanfare onder
leiding van Frank Ritsema . De Slagwerkgroep onder leiding van Helmer Bijl en het Leerlingenorkest : allemaal hebben ze
hun beste beentje voorgezet om het publiek te laten genieten . En aan het applaus te horen , lukte dat goed .
Het meest actuele nieuws op dedalfsermarskramer . nl

Dalfsen blijft in onzekere tijden investeren in veerkrachtige samenleving

DALFSEN – Na enkele zwaardere financiële jaren presenteerde wethouder financiën Ruud van Leeuwen vrijdag voor 2023 ‘ een ongekend mooie begroting ’, zoals hij het zelf noemde . Dalfsen heeft een sluitende begroting 2023-2026 en staat er door hogere uitkeringen van het rijk de komende jaren financieel goed voor . Toch zijn er in deze spannende en onzekere tijden ook zorgen .
Voor de inwoners is er na jarenlange extra OZB-verhogingen goed nieuws . De onroerend zaak belasting ( OZB ) gaat in 2023 ‘ slechts ’ met het eerder vastgestelde inflatiepercentage van 1,7 % omhoog . De rioolheffing stijgt wel met zes euro maar daar tegenover daalt het gemiddeld tarief voor de afvalstoffenheffing met vijftien euro . Al met al is het beeld dat de woonlasten door gemeentelijke belastingen voor een gemiddeld gezin met een eigen woning nauwelijks stijgen of soms zelfs iets lager uitvallen . Hondenliefhebbers hebben nog extra voordeeltje .
De gemeente schaft de hondenbelasting per 1 januari 2023 af . Gemeentelijke zorgen zijn er vooral over de inwoners die in de knel komen door hogere energieprijzen en oplopende inflatie . ‘ De gemeente is zich er van bewust dat armoede op de loer ligt . De zekerheid van een inkomen is niet altijd meer genoeg om de basisuitgaven , zoals wonen en eten , te dekken ’, aldus Van Leeuwen . Burgemeester Erica van Lente voegt daaraan toe dat de gemeente geen inkomenspolitiek mag bedrijven . Toch zoekt Dalfsen naar mogelijkheden om de effecten voor de groepen
die het moeilijk hebben , met gerichte maatregelen , zoveel als mogelijk te dempen . Het gaat dan om creatieve oplossingen binnen de wettelijke kaders en waarbij zoveel mogelijk wordt samengewerkt met kerken en de lokale voedselbank . De gemeente denkt nog na of er , net als bij corona , een speciaal fonds moet komen om kulturhusen en ( sport ) verenigingen de helpende hand te bieden bij financiële problemen die ontstaan door alsmaar stijgende energieprijzen . Halverwege dit jaar besloot het college al om de kulturhusen met ruim twee ton in 2022 te compenseren in de extra energiekosten . De gemeente is zelf al goed voorbereid op uitzonderlijke kostenstijgingen . Dalfsen reserveert via een ‘ stelpost inflatie ’ alvast bedragen om klappen op te kunnen vangen ,
Westerbouwlanden Noord in Nieuwleusen vanuit de lucht . Foto Marcel van Saltbommel . zes ton in 2023 en één miljoen euro in 2024 . Voor onverwachte en niet gedekte tegenvallers plust de gemeente het eigen weerstandsvermogen met een half miljoen euro op tot 3,5 miljoen euro . De gemeente blijft in 2023 hard werken aan verdere versnelling van de woningbouw in alle kernen , zoals in Oosterdalfsen Noord in Dalfsen , Westerbouwlanden in Nieuwleusen maar ook in Hoonhorst ( De Koele 2 ), Lemelerveld ( Waterinkweg ) en Oudleusen ( Muldersweg , fase 2 ). De gemeente onderzoekt ook of er locaties geschikt zijn voor flexibele en tijdelijke huisvesting voor bijzondere doelgroepen als statushouders , Oekraïense vluchtelingen en andere spoedzoekers . Daarover zijn in 2022 gesprekken gestart met investeerders en andere betrokken partijen . Begin 2023 kan de gemeenteraad de eerste resultaten verwachten . De uitwerking van het Integraal Huisvestingsplan basisonderwijs krijgt begin 2023 vorm met de uitkomsten van haalbaarheidsonderzoeken voor de kern Nieuwleusen ( inclusief Agnietencollege ) en Dalfsen West ( De Polhaar en Het Avontuur ). In de loop van 2023 ligt er een voorstel om uitbreiding van de passantenhaven in Dalfsen , in relatie met de deelproject ‘ Varen op de Vecht ’, te onderzoeken . Voor de twee openluchtzwembaden volgt in 2023 besluitvorming over optimalisatie van de bestaande exploitatie , inclusief verduurzaming . De gemeente trekt meer geld uit om
de recreatieve fietsroutes tussen Dalfsen en Ommen ( onder andere Maneweg ) en tussen Lemelerveld en Raalte te verbeteren . Het college van burgemeester en wethouders hecht grote waarde aan het in verbinding staan met inwoners en aan de contacten van inwoners onderling . Met het vergroten van inwonerbetrokkenheid blijft het college de dialoog over hoe Dalfsenaren samen wonen , leven en werken stimuleren . Daarvoor worden niet alleen de gebiedswethouders en gebiedsverbinders in stelling gebracht . Ook komt er een participatie-expert in dienst van de gemeente . Met ondersteuning , training en coaching helpt deze deskundige de eigen medewerkers om het beleid goed uit te voeren . De gemeenteraad bespreekt de programmabegroting 2023-2026 op 31 oktober en 3 november . Dat betekent dat de raad nog anders kan besluiten dan het college nu voorstelt .