De Dalfser Marskramer Nr. 16

SCHA DEGA RAN T
SCHA DEGA RAN T
Een uitgave van :
ACTIEF NIEUWLEUSEN ondernemersvereniging
Nr . 16 Dinsdag 16 april 2024 Waarin opgenomen de KernPunten , berichten van gemeente Dalfsen www . dedalfsermarskramer . nl Ankum Balkbrug Dalfsen Hasselt Hoonhorst IJhorst Lemelerveld Nieuwleusen Oudleusen Rouveen Staphorst Vinkenbuurt Witharen
CVO-Aktief viert Van Dedemschool
De Olmen ontvangt
De Spiegel wint 65-jarig jubileum 5 poot piepers 9 nieuw TV-scherm 10 schoolvoetbaltoernooi 11

Feestelijk bewegen en ontmoeten in Lemelerveld

LEMELERVELD – Onder het motto ' Lemelerveld beweegt en ontmoet ', zetten diverse sportlocaties in Lemelerveld afgelopen zaterdagmiddag hun deuren open .
Op vier plaatsen waren allerlei activiteiten : bij Natuurlijk Heidepark , bij de sporthal en sportvelden van Sportpark Heidepark , het scoutingterrein en de Tennisvereniging . Vooral bij de sporthal was het ontzettend druk , er waren workshops , kraampjes en demonstraties , zoals van judo , steps , studio SES , ouderengym en nog veel meer .
“ Alles werkte mee ,” zegt Ingrid Slangewal van Saam Welzijn , die meehielp met het organiserend comité . “ Het was natuurlijk prachtig weer en een hele feestelijke dag . Muziekvereniging Polyhymnia was de verbindende factor in het

Vereniging Vrienden van Dalfsen neemt ‘ Rondweg ’ onder de loep

DALFSEN – Vereniging Vrienden van Dalfsen organiseert een bijeenkomst over de verkeersroute vanaf de rotonde bij het station tot de verkeerslichten bij Driessen . Dat gebeurt op donderdag 23 mei om 20.00 uur in Trefkoele +.
Kaartje van het gebied , van station tot verkeerslichten Driessen in Dalfsen .
Foto : Marcel van Saltbommel . Meer foto ’ s staan op onze website www . dedalfsermarskramer . nl
dorp door doorlopend te spelen op de verschillende locaties . Ook
op plekken waar het wat minder druk was , was het toch heel
In de afgelopen jaren is de route vanaf de rotonde bij het station , de brug , Vechtdijk , Rondweg en Koesteeg ( hierna aan te duiden als ‘ de Rondweg ’) steeds drukker geworden . Drukker met zowel bestemmingsals ook doorgaand verkeer . Met de groei van Dalfsen aan de oostkant , vormt deze Rondweg meer en meer een barrière tussen west en oost Dalfsen . Een Rondweg mag het inmiddels ook niet meer heten , want de weg loopt immers dwars door het dorp Dalfsen .
De inwoners van het dorp Dalfsen ervaren de verkeerssituatie op sommige plekken langs de Rondweg als knelpunt . Daarbij wordt vaak genoemd het fietsverkeer van oost naar west en vice versa ( van en naar de scholen en van en naar de sportvelden ) en ook de situatie bij de brug wordt door fietsers als onoverzichtelijk en daarmee gevaarlijk ervaren .
Daarom nemen de Vrienden van Dalfsen het initiatief om samen met de inwoners te onderzoeken of en zo ja , welke verbeteringen kunnen worden aangebracht in de verkeerssituatie van de Rondweg . Het is de bedoeling dat de bevindingen en de suggesties aan de gemeente worden aangeboden . De aanwezigen kunnen hun ideeën en suggesties inbrengen . Er is beeld- en schetsmateriaal aan- gezellig en zijn nieuwe leden en vrijwilligers geworven .”
wezig waarop de huidige situatie is weergegeven . Aan de hand daarvan vindt het gesprek plaats .
Verder is de vereniging ook benieuwd of er inwoners zijn die vanuit hun vakgebied mogelijk een inhoudelijke bijdrage aan het onderzoek kunnen en willen leveren . Als dat het geval is neem dan contact op met de Vrienden van Dalfsen via Gerard van Weerd , e-mail : gmvweerd @ gmail . com
In 2021 heeft Plaatselijk Belang dorp Dalfsen ( PBdD ) – inmiddels opgehouden te bestaan – ook al eens onderzoek gedaan naar de ervaringen met de Rondweg in Dalfsen . De uitkomsten en aanbevelingen zijn toen aangeboden aan burgemeester Erica van Lente , politieke partijen en andere belanghebbenden .
De werkgroep constateerde destijds dat de enige manier om de Rondweg optimaal en veilig te benutten betekent dat er een andere oplossing moet worden gevonden voor het doorgaande verkeer . Een nieuwe weg ( met brug of tunnel ) zou de beste oplossing zijn , volgens de onderzoekers . Als voorbeelden in de regio van aanpassingen noemden zij bijvoorbeeld de Rondweg om Heino of de doorgaande weg die om het centrum van Nijverdal is aangelegd .

Groene Loper bij BalkInn

NIEUWLEUSEN - Groene Loper Vechtdal organiseert een inspirerende avond over groen , natuur en biodiversiteit . Dat gebeurt bij Natuurboerderij BalkInn op woensdag 17 april vanaf 19.30 uur .
Groenliefhebbers Andries Bos en Erwin Goutbeek leiden de deelnemers rond over het terrein van de Natuurboerderij . Andries Bos vertelt over de bijzondere fruitbomenrassen en Erwin Goutbeek deelt zijn kennis over de planten en bloemen . Na de rondleiding en koffie , geeft Goutbeek een lezing over het belang van ' Natuur in de Buurt '. Aanwezigen kunnen zich inschrijven voor de landelijke actie van de Groene Loper , waarbij pakketten met waardplanten worden aangeboden tegen een kleine vergoeding . Alle aanwezigen ontvangen een kleine verrassing om zelf direct mee aan de slag te gaan .
De toegang is gratis , aanmelden
is wel vereist en kan via
info @ dekoppel . com
of
tel .
0523-273 388 .
Foto : Dook van Gils .
Volg De Dalfser Marskramer op X , Facebook en Instagram :
@ dalfsermarskr dedalfsermarskramer Dalfsermarskramer
Het meest actuele nieuws op dedalfsermarskramer . nl

Autoschade ? Wij helpen u graag !

Korterink , uw erkende Focwa schadeherstelbedrijf voor alle merken en contractpartner van bekende verzekeraars .
Oude Rijksweg 510 , Rouveen 0522 - 291346 • korterink . nl
TOP H E RSTEL
TOP H E RSTEL