D.D.RITAM2 Novogodišnje izdanje - Page 2

2

РЕЧ ПСИХОЛОГА

1.Шта ради школски психолог и какав је његов посао?

Први сусрет са школским психологом ученици остваре већ при упису у школу, када путем одговарајућих тестова психолог обавља процену психофизичке спремности детета за школу, а на основу које касније врши и расподелу ученика по одељењима. Од тог момента, па све до завршетка школе, психолог прати напредовање ученика, њихов развој и раст и пружа психолошку подршку у тренуцима застоја, спотицања, емоционалних колебања и проблема , који су неминовни и уобичајени на путу формирања младог човека. Прецизније речено, психолог уз помоћ тестова дијагностикује проблем,  трага за његовим узроцима, планира и предлаже начин његовог решавања , саветује, усмерава и прати даљи развој детета, а све то кроз сарадњу са особама из окружења које су битне за његов развој, са његовим родитељима и наставницима.

 2.  Са каквим се  проблемима школске деце најчешће сусрећете?

То су пре свега проблеми  везани за напредовање и успех у школи ( проблеми са пажњом , мотивацијом, тремом и анксиозношћу пред одговарање или тест, организацијом  и расподелом времена за учење и одмор, проблеми везани за технике учења, професионалну оријентацију, усмеравање даровитих ученика...). Веома су чести и проблеми који се односе на социјализацију ученика, адаптацију на школску средину, комуникацију, решавање сукоба...И, наравно, ту је и широк дијапазон свих оних емоционалних проблема који утичу на то „ да душа боли“. То су сви они проблеми који  чине да се осећамо тужно, разочарано, неприхваћено, проблеми везани за недостатак самопоуздања, самопоштовања итд.

 3.  На који начин им помажете?

Пре свега саветодавним радом и разговором, при чему ја важно да друга страна кроз разговор освести проблем и његовог узрок, а затим се договарамо и налазимо најадекватније начине и технике за његово решавање. Разговори се воде индивидуално али и групно . Међутим, психолог не реагује само када настане проблем, већ  се бави  и  превенцијом негативних облика понашања, најчешће кроз психолошке радионице, где се ради на јачању самопоуздања, сигурности, емпатије, решавњу проблема на миран и асертиван начин...

 

Јелена Здравковић, школски психолог