D.D.RITAM2 Novogodišnje izdanje - Page 11

9

УДОВИЦАМА И СЕОНАМА

У Д О В И Ц Е

„Село је, по предању, првобитно носило име Подгорац, а било је у воћњацима. Назив Удовице носи по томе што је деспот Вук Гргуровић дао да се поубијају сва мушка чељад због тога што су сакрили Али Бега који му је разорио Купиново, а деспот га је ради тога прогонио и ранио. Пошто се из њиховог села стално чула кукњава и плач то је веле, село прозвано Удовице. Удовице су 1818. имале 19, а 1822. свега 25 кућа. Године 1846. имале су 51 кућу са 278 особа.

Нову школу су добиле 1890/91. године. Имена првих учитеља нису доступна. Зна се да су службовали: Живота Говедаревић (од 1896. до 1898.), Антоније Јеремић (1898.), учитељ у пензији, Радомир Тодоровић (од 1899. до 1909.), Милорад Јаковљевић (од 1910. до 1911.), Никола Ђуровић (1912.). За време Првог светског рата школа није радила“.

Данас је то подручна школа, до 8. разреда, Основне школе „Димитрије Давидовић“ у Смедереву. У школској 2021/22. има 110 ученика, са по једним одељењем сваког разреда. У њој раде: четири учитељице, осамнаесторо наставника, педагог, домар и две чистачицe.

Извор: Др Леонтије Павловић: Споменица, поводом стоседамдесет година постојања Основне школе „Димитрије Давидовић“ у Смедереву 1806-1976. (прилог проучавању школства и просвете у смедеревском округу)