DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 107

Sophos Central In Cloud On Prem Endpoint/ Next-Gen Endpoint UTM/ Next-Gen Firewall Wireless Mobile Web Server Encryption Email Cloud Intelligence N ije iznenađujuće što su današnji preduzimljivi sajber kriminalci sa en- tuzijazmom prihvatili povezivanje. Oni koriste niz povezanih tehnika u napadima malverom: fišing email vodi do inicijalnog otvaranja vra- ta, praćenog infekcijom malverom preko iskorišćavanja poznatog ili nepoznatog nedostatka, a onda e- skalacije privilegija ili lateralnog kre- tanja kroz mrežu do širenja infekci- je kroz različite uređaje. Jedan kom- promitovani uređaj može dovesti do toga da se vaša mreža i konek- tivnost drže kao taoci ili koriste za maliciozne namere. U suštini, oni iskorišćavaju našu IT povezanost za postizanje njihovih zlonamernih ciljeva. Videti drvo iz šume Nažalost, kada je u pitanju konek- tivnost, sajber sigurnost se trudila da vidi drvo od šume. Tehnološke kom- panije su se fokusirale na stvara- nje proizvoda koji su usmereni na jedan određeni deo problema, ali se ne povezuju jedan s drugim. Na primer, proizvodi za zaštitu krajnjih tačaka povezuju niz data pointa da bi se otkrilo da li je fajl zlonameran ili bezazlen. Fajervoli povezuju više tehnologija – dubinsko učenje, IPS, sandboxing itd. – da bi se zaustavio maliciozni saobraćaj. Ipak, ova dva stuba naše odbrane sajber siguno- sti rade u izolaciji, nepovezani jedan s drugim. Iako je ovaj pristup rezultirao snažnim pojedinačnim rešenjima, nedostaje mu šira slika: pošto te- hnologija i sajber pretnje postaju sve povezaniji, point security proizvo- di, bez obzira koliko dobri bili, mogu imati samo ograničen uticaj. Rezultat sadašnjeg nepovezanog pristupa je da uprkos značajnim finansijskim u- laganjima u bezbednosna rešenja, sajber bezbednost ne postaje lakša – nastavljamo da se suočavamo sa nekim ključnim izazovima sa koji- ma smo se suočavali pre deset ili čak dvadeset godina. Stvarno, umesto da napredujemo u borbi protiv saj- ber napada, 83% IT menadžera se slaže da su pretnje tokom prošle go- dine postale teže za zaustavljanje. Osim što povećava bezbednosne rizike, diskonektovani pristup sajber Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA