DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 50

vaši stručnjaci tokom godina nesvesno upisivali u različite baze podataka pri- likom donošenja raznih odluka: odo- bravanje kredita, donošenje ili odbi- janje rešenja, formiranje prodajne cene proizvoda, optimalno planiranje za- liha, visina stimulacije za zaposlene, godišnje procene učinka itd. Blago za poneti U prethodnom pasusu rekli smo da biste, na osnovu informacija iz Watson Studia, mogli lako program- ski da implementirate algoritam koji daje približno iste rezultate modelu dobijenom iz importovanih podataka. Međutim u životu i u poslu okolnosti se stalno menjaju, a uspešni se mora- ju brzo adaptirati na takve promene da bi ostali na istom ili postali još uspešniji. Samim tim, programiranje statičkog algoritma koji je optimalan u jednom trenutku nije idealno rešenje u okolnostima gde se algoritam neumi- tno menja sa vremenom i promenom tržišnih uslova (u našem slučaju npr. kamate, konkurencija, potražnja za brzim kreditima). Iz ovog razloga, Watson Studio nam može pružiti još bolje rešenje za krei- ranje aplikacije za odobravanje brzih kredita: u ovom alatu moguće je i je- dnostavno ML model „izložiti” spo- ljnom svetu (tipično vašoj aplikaciji) putem REST API-ja. Prednosti ovog pristupa su očigledne: model vre- menom ima sve više podataka za trening (koje Watson Studio automat- ski priprema iz vaše baze i „servira” au- tomatizovanom treneru ML modela), i sa tim novijim podacima ostaje ažuran i uvek relevantan u novim tržišnim u- slovima. Nije potrebno programirati statičke algoritme ili pravila, ona su već u modelu. REST API-je je veoma lako Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA Slika 6 izložiti izborom opcije Deploy Model u Flow Modeleru. U ovom trenutku se, ukoliko do tada nije bila kreirana, au- tomatski generiše instanca Machine Learning servisa koja služi kao runtime za vaš model. Kreirana instanca modela posta- je vidljiva iz Assets sekcije projekta, odakle možete odabrati opciju kre- iranja Deploymenta (API endpointa), kredite na vašem sajtu). (Slika 6) U Implementation sekciji deploy- menta ćete naći URL na koji možete slati API zahteve, kao i odlomke so- urce koda za pozivanje ovog API-ja u nekoliko poznatih programskih jezi- ka (Java, JS, Python, Scala i cURL), koje možete jednostavno copy&paste u vašu aplikaciju. Klikom na View API Specification imate i pristup komple- Slika 7 čime će automatski biti formiran set API-ja kojima možete komunicira- ti sa Vašim modelom (tražiti real- time evaluaciju zahteva za kredit iz, na primer, online aplikacije za brze tnoj dokumentaciji API-ja (parametri poziva, protokoli, generisanje securi- ty pristupnog ključa za vašu aplikaciju itd.). (Slika 7) U ovom trenutku vaš API možete