DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 45

AI ili veštačka inteligencija postala je svakodnevna tema, i više nije nimalo čudno ako čujemo da je, na primer, gosta u hotelu sačekao AI recepcionar, da se među štandovima IT sajmova „šetkaju” samohodni AI sistemi za pružanje dodatnih informacija posetiocima, te da vrlo često na portalima imamo priliku da sretnemo i kognitivne chatbot/voicebot asistente. Mogućnosti primene AI su izuzetno velike i veštačka inteligencija nam može pomoći u rešavanju niza kompleksnih problema u svakodnevnom životu, dok i na poslovnom nivou uočavamo obilje mogućnosti, poput sledećih. - U julu je Internacionalna svemirska stanica, locirana na više od 350 km iznad Zemlje, poželela dobrodošlicu prvom AI svemirskom asistentu - CIMON-u (skraćeno za Crew Interactive Mobile Companion), koji je dizajniran da radi sa Aleksandrom Gerstom, astronautom Evropske svemirske agencije koji komanduje misijom Horizonti. Razvijen kroz partnerstvo kompanija IBM, Airbus i Nemačke aeronautičke agencije - DLR, ovaj lebdeći AI sistem, predviđen za rad u uslovima nulte gravitacije, koristi se u brojnim naučnim eksperimentima i, u retkim momentima dokolice, vodi prijateljske razgovore sa Gerstom. CIMON se pridružuje dugačkoj listi svemirskih dostignuća koju IBM poseduje, što je pomoglo NASA-i i drugim organizacijama od najranijih svemirskih misija do danas. - Prosečna osoba u toku dana donese 35.000 odluka, od kojih su mnoge nesvesne, ali je i dosta onih veoma važnih koje zahtevaju duboko promišljanje i značajne činjenice, poput one da li treba da refinansirate kredit za svoju kuću. Uskoro ćemo na ovakva pitanja moći da odgovorimo uz pomoć AI rešenja poput IBM-ovog projekta „Govornik” koji može da apsorbuje milijarde rečenica teksta u kome su „zakopane” korisne informacije, i iz njih iznedri pouzdane činjenice kao pomoć u donošenju ispravnih odluka. I nspirisani mogućnostima koje donosi AI, rešili smo da vam predstavimo IBM-ovu platfor- mu Watson Studio, namenjenu pri- kupljanju i analitičkoj obradi podata- ka i kreiranju AI modela, na donekle nesvakidašnji način: prvo ćemo vam predstaviti akciju dešifrovanja skrivenog koda (algoritma), a onda ćemo vam omogućiti da, uz pomoć istog tog alata, ispravite jednu istorij- sku nepravdu. Prvo - ukratko o platformi Watson Studio je set alata za pri- kupljanje i obradu podataka, ana- litiku, vizuelizaciju, izveštavanje, kao i pripremu i evaluaciju mode- la mašinskog učenja (ML) i njihovu laku primenu u AI aplikacijama. U pitanju je kolaborativno rešenje, lako dostupno na IBM Cloudu, ali i u vidu lokalne instalacije po želji korisnika (naročito onih koji zbog regulatornih razloga ne mogu po- datke prenositi u cloud). Ono što je zanimljivo i jedinstveno u ovom setu alata jeste to što on obuhvata čitavu gamu vodećih open source alata i tehnologija (Spark, Scala, Python, R, Jupyther Notebooks …), „pojačanih” IBM-ovim tehnologijama za priku- pljanje, efikasnu obradu i mode- liranje podataka (poput DB2 data warehouse, DataStage, InfoSphere, Cognos BI&Analytics, SPSS...). Ovaj Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA