DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 35

Infrastructure as a Code tehnologija, uspevamo da angažujemo ili oslo- bodimo resurse u skladu sa potre- bama poslovanja. I ne samo to. Naime, cloud je zbog gore navedenog omiljeno mesto za startap kompanije koje, upravo za- hvaljujući ovakvom modelu, uspeva- ju da postanu globalno konkurentne mnogo brže nego ranije kada nismo imali cloud. Najbolji primeri su Air- bnb, Yelp, Coursera i Netflix, svi na Amazonu. Cloud za sve S druge strane, analitički sistemi postaju heterogeni… Ovde uglavnom govorimo o distribuiranim sistemima koji vam pomažu da analizirate vaše Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA