DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 15

Blinking rešenje Ovo napominjemo kao posebno važno, jer pre Hyperledger Fabric rešenja nije postojala blockchain mreža sa performansama analo- gnim postojećim transakcionim sistemima, dovoljno fleksibilna da omogućava jednostavnu integraci- ju sa postojećim tehnologijama i sa- mim tim predstavlja dobro rešenje za biznise. S druge strane, najveći doprinos i podrška razvoju ovog rešenja je došla od strane IBM-a, pa je odluka da drugu komponentu trenutku korisnicima daje mogućnost da imaju uvid u to ko, kada i zašto je pristupio njihovim podacima. Sistem je od početka dizajniran sa krajnjim korisnicima na umu, ali prevashodno pravljen za biznise koji imaju potre- bu za: verifikacijom i upravlja- njem korisničkih digitalnih iden- titeta, sigurnim pristupom servisi- ma za korisnike, i novim sistemom čuvanja privatnih podataka koji je u skladu sa GDPR regulativom. Tačnije, sve striktnijim zakonodavnim rešenjima na polju zaštite privatnih podataka fizičkih lica. Blinking platforme čine IBM Private Cloud servisi bila više nego logična. Poslednju komponentu infrastruk- ture čini biometrijski algoritam koji je Blinking tim razvio in-house, i koji se izvršava uz pomoć pametnih ugo- vora u okviru privatne, distribuirane blockchain mreže bazirane na prve dve komponente. Blinking predstavlja platformu za upravljanje digitalnim identitetima zasnovanu na blockchain tehnologi- ji, koja krajnjim korisnicima pruža vlasništvo, višefaktorsku autentika- ciju i kontrolu pristupa nad priva- tnim podacima. Istovremeno, zaštita podataka je mnogo veća i u svakom Blinking platformu čine tri modu- la, koji mogu biti korišćeni zajedno ili odvojeno i zasebno. To su: AUTH, KYC i GDPR moduli od kojih sva- ki nosi benefite i za biznise, odno- sno njihove servise, i za krajnje ko- risnike. AUTH modul omogućava višefaktorsku autentikaciju i auto- rizaciju i koristi nekoliko modaliteta kao što su: PIN, mToken, otisak prsta, prepoznavanje lica uz mogućnost dodavanja drugih. Oslanjanje na bi- ometrijsku autentikaciju se obavlja isključivo na način kojim je krajnji korisnik vlasnik sopstvenih podata- ka. KYC modul nosi naziv obavezne procedure „Upoznaj svog klijenta” Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA