CV Gor Margaryan hayeren

Գոռ Արարատի Մարգարյան
Կրթություն
• 2004-2008 – ԵՊՀ , Արևելագիտության ֆակուլտետ , բակալավր / մասնագիտությունը` արաբագիտություն /
• 2008-2010 – ԵՊՀ , Արևելագիտության ֆակուլտետ , մագիստրատուրա / մասնագիտությունը` արաբագիտություն /
• 2010-2014-ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ , հեռակա ասպիրանտուրա
Գիտական աստիճան և կոչում
• Պատմական գիտությունների թեկնածու , թեկնածուական ատենախոսության թեման- « Վանական հողատիրությունը և ապահարկության իրավունքը Արևելյան Վրաստանում XVI-XVIII դարերում », վկայագիրը` Ա № 07622 , տրված 17.02.2015թ .,
• Պատմագիտության դոցենտ , վկայագիր N 03947 , տրված 04 ․ 08 ․ 2020 թ .
Աշխատանքային փորձ
• 2011-2014 թթ ․՝ ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի Քրիստոնյա Արևելք բաժնի լաբորանտ
• 2015-2020 թթ ․՝ ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի Քրիստոնյա Արևելք բաժնի ավագ գիտաշխատող , ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի գիտական քարտուղար , ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի Քրիստոնյա Արևելք բաժնի գիտաշխատող
• 2021 թ ․ - ից մինչ օրս ՝ ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի փոխտնօրեն , ավագ գիտաշխատող ։
• 2019 թ ․ ից առ այսօր ՝ ՀՊՄՀ « Համաշխարհային պատմության և նրա դասավանդման մեթոդիկա » ամբիոնի դասախոս ։
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Մուսուլմանական Արևելքի միջնադարյան պատմություն , Արևելյան աղբյուրագիտություն և պատմագրություն , Կովկասագիտություն , Եվրոպայի և Արևելքի փոխառնչությունները միջնադարում ։
1