Cuvântul lui Dumnezeu despre sfârșitul lumii și Zi Cuvântul lui Dumnezeu despre sfârșitul lumii și Zi

Despre sfârşitul lumii și Ziua Domnului 1 - Despre sfârşitul lumii Profeţii despre sfârşitul lumii Văzând preocuparea multor oameni, despre „destinele lumii”, dar în special cea referi- toare la „sfârşitul” ei, am considerat util ca în acest „ghiveci” de informaţii şi tot felul de „pro- feţii” pe această temă, să supun atenţiei celor interesaţi, câteva informaţii, profeţii şi desluşirea lor, sau mai bine spus, să încercăm să vedem „sensul” spiritual, comparativ cu cel literal, ceea ce - după cum vom vedea - ne va pune în lumină altă realitate decât cea pe care o găsim şi vedem în media electronică şi TV, dar în special vom vedea o altă realitate faţă de cea „propovăduită” de tot felul de organizaţii şi culte creştine şi ne-creştine. În prezentarea acestor profeţii (în marea majoritate a lor, doar părţi din ele) am lăsat deoparte aspectele sociale, economice, politice, ecologice, a dezastrelor şi a multor alte aspecte, deoarece fiecare în parte dacă l-am analiza ar rezulta câte o carte, rămânând ca cei interesaţi să cerceteze şi alte aspecte, căutând profeţiile complete. Ne vom apleca atenţia în special asupra datării în timp a acestui „sfârşit”, şi a semnifi- caţiei lui, deoarece aproape toată lumea doreşte să ştie CÂND se va produce acest eveniment? În selecţia şi analiza textelor profetice, trebuie să pornim de la idea că această selecţie se adresează vorbitorilor de limba română de oriunde şi, după cum se ştie, aceştia sunt în marea majoritate creştini. Aşadar profeţiile selectate sunt în ordine cronologică, de la sfinţii plăcuţi Domnului prin care a găsit de cuviinţă să lase credincioşilor mărturii despre vremea de pe urmă. Mai doresc să subliniez că nu se va putea trage o concluzie decât după parcurgerea între- gului document, deoarece vom formula concluzii intermediare, pe etape, şi la urmă, vom încerca formularea concluziei finale. Înainte de toate trebuie să vedem ce ne învaţă Domnul Iisus Însuşi despre sfârşitul lumii. Ce ne învaţă Domnul Iisus Hristos despre sfârşitul lumii? Cea mai completă învăţătură lăsată în Cartea Sfântă de Domnului nostru Iisus Hristos despre sfârşitul lumii o aflăm la Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei, capitolul 24, la Sfântul Apostol şi Evanghelist Marcu, capitolul 13, şi la Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca, capitolul 21: Evanghelia după Matei 24/14-30: 3. Şi şezând El pe Muntele Măslinilor, au venit la El ucenicii, de o parte, zicând: Spune nouă când vor fi acestea şi care este semnul venirii Tale şi al sfârşitului veacului? 4. Răspunzând, Iisus le-a zis: Vedeţi să nu vă amăgească cineva. … 14. Şi se va propovădui această Evanghelie a împărăţiei în toată lumea, spre mărturie la toate neamurile; şi atunci va veni sfârşitul. 1