Cottover SS22 v3 - Page 4

Fairtrade er en internasjonal standard som sertifiserer bomullet i plagget og bekjemper fattigdom for bomullsarbeidere ved å sikre rettferdig handel . Bomullsplukkeren er garantert en minimumspris for å dekke kostnadene for en bærekraftig produksjon . Cottover bruker kun Fairtrade-sertifiser bomull .
Made with Fairtrade Cotton
Svanen stiller tøffe krav gjennom hele livssyklusen og drives på vegne av myndighetene . Svanemerket sertifiserer produktet med tanke på miljøpåvirkning fra råvare til bruk . Svanemerket stiller krav til arbeidsforhold i henhold til ILOs kjernekonvensjon .
GOTS er et internasjonalt merke for klær og tekstiler . GOTS-produkter bruker alltid Økologisk bomull og resirkulert polyester . GOTS stiller høye krav til materialer , kvalitet , miljø og sosiale aspekter til alle aktører . GOTS garanterer også full sporbarhet gjennom hele forsyningskjeden .
“ THE CLOTHES AGAINST YOUR SKIN DEFINES WHO YOU ARE AND BY CHOOSING PRODUCTS WITH CARE YOU CAN IMPACT ON LABOUR CONDITIONS FOR WORKERS
AND THE ENVIRONMENT . IT ´ S NOT ONLY OUR PRODUCTS
THAT MAKES A DIFFERENCE . WE ARE ALSO INVOLVED IN MANY
PROJECTS AIMED MAKING THE WORLD A BETTER PLACE ”
Øko-Tex er et symbol som viser at sluttproduktet ikke inneholder skadelige kjemikalier . Tester utføres kun av autoriserte og uavhengige laboratorier . Oeko-Tex garanterer at produktet oppfyller kravene i REACH , EUs kjemikalielovgivning .
4