Cottover SS22 v3 - Page 32

WEAR YOUR STATEMENT

Foretrekker du klær av god kvalitet og ønsker å verne om mennesker og miljø ? Flere og flere tenker som deg .
Klær og klesforbruket kan være et stort miljøproblem , da produksjonen ofte innebærer dårlige arbeidsvilkår og en prosess som øker miljøbelastningen . I bomullsproduksjonen benyttes ofte umoderne og skadelige kjemikalier som påvirker både naturen og de menneskene som arbeider i bomullsfeltet . En annen stor del av plaggets miljøpåvirkning er alle prosessene i etterkant , som f . eks . spinning av bomullen og fremfor alt innfargingen . Produksjon av klær krever også mye ressurser i form av vann .
Alt for mye klær blir kastet på grunn av dårlig kvalitet . Tilsammen blir dette en stor belastning både for energi og miljøet . Men slik trenger det ikke å være ! Konsumet er i utgangspunktet positivt da det er en forutsetning for handel . Handel er nødvendig for vår økonomi siden det skaper arbeidsplasser og velferd . Nesten all begrensning av ekstrem fattigdom har skjedd i land som er integrert med andre land av handel og etablering av multinasjonale bedrifter . Nesten alle land som har gått fra fattigdom til industrialisering i moderne tid har benyttet tekstilindustrien som springbrett . Men det må skje på en forsvarlig måte .
Ved å velge Cottover med alle sine tredjepartsertifiseringer er man langt på vei til å møte disse utfordringene . Sertifiseringene stiller tøffe miljø- , helse- og kvalitetskrav til produktene og produsentene . Alle produsenter med lisenser gir de ansatte rettferdige arbeidsvilkår og jobber kun med godkjente varer for å oppfylle kravene . Vi vil at produktene skal være bærekraftige , med god kvalitet for å holde og brukes lenge .

THE STATEMENT IS YOURS TO MAKE !

32