Cottover NWP 2021 - Page 5

Accordet är ett internationellt avtal som ska leda till ökad säkerhet inom textilindustrin i Bangladesh . Avtalet innebär bland annat att fabriker ska genomgå el- och byggnadsinspektioner samt träning och utbildning i brandsäkerhet . Fler än 2 miljoner textilarbetare berörs direkt av Ackordets arbete som därmed är ett av våra mest betydelsefulla projekt inom socialt ansvar .
BSCI är ett initiativ för företag som vill förbättra arbetsvillkoren i den globala leverantörskedjan . Tillsammans med över 2000 andra BSCI-medlemmar har vi en gemensam uppförandekod baserad på FN : s deklaration om mänskliga rättigheter och ILO : s konventioner . Uppförandekoden ställer bland annat krav på minimumlön , reglerad arbetstid och att inget barnarbete får förekomma .
Textile Exchange är en internationell organisation som arbetar för en ansvarsfull expansion av ekologisk bomullsodling . Idag är utbudet av ekologisk bomull inte tillräckligt stort för att mätta den stigande efterfrågan .
Mistra Future Fashion är ett av världens största forskningsprogram kring hållbart mode med visionen att skapa ett systemskifte till en hållbar industri . Forskningen görs tvärvetenskapligt inom design , leverantörsled , användare och återvinning , i ett stort konsortium med över 40 forskningsoch industripartners där Cottover ingår .
Clean Shipping Index är ett initiativ som vill påverka rederier att använda renare och mer miljöanpassade fartyg för att minska utsläpp av växthusgaser och kemikalier i våra hav .
DENIM SLIM FIT MAN | 141046
5