Cottover NWP 2021 - Page 21

WEAR YOUR STATEMENT

WEAR YOUR STATEMENT

Uppskattar du kläder med kvalitet och vill värna om människa och miljö ? Fler och fler tänker som du . Kläder och klädkonsumtion kan vara ett stort miljöproblem , tillverkningen innebär ofta undermåliga arbetsvillkor och en process som ökar miljöbelastningen . I bomullsodlingar används ofta omoderna och allvarligt skadliga bekämpningsmedel , som påverkar både naturen och de människor som arbetar på bomullsfälten . En annan stor del av plaggets miljöpåverkan är alla efterprocesser såsom spinning , stickning och framförallt färgning , den sk . våta beredningen . Tillverkningen av kläder kräver också mycket resurser i form av vatten och alltför många plagg slängs i slutändan i soporna på grund av dålig hållbarhet . Tillsammans blir detta en stor belastning på både energi och miljö , men så behöver det inte vara .
Konsumtion i grunden något positivt eftersom det är en förutsättning för handel . Handel är nödvändigt för vår ekonomi , skapar jobb och välfärd . Nästan all minskning av extrem fattigdom har skett i länder som är integrerade med omvärlden genom handel och inflöde av multinationella företag . Och nästan alla länder som har gått från fattigdom till industrialisering i modern tid har använt textilindustrin som språngbräda , men det måste ske på ett schysst vis .
Att välja Cottover med dess tredjepartscertifieringar är en stor hjälp för att möta dessa stora utmaningar . Certifieringarna ställer tuffa miljö- , hälso- och kvalitetskrav på produkterna och producenterna . Producenterna som innehar licenserna ändrar sin produktion , gör om sina arbetsrutiner och byter ut ingredienser för att klara kraven .
Vi vill att produkterna skall vara hållbara , med god kvalitet för att hålla och användas länge . Vi har tagit fram produkterna , men det är först när ni väljer certifierade produkter framför konventionella som vi gör verklig skillnad . Det är komplicerat , men det blir lätt för er , välj produkter med tredjepartscertifieringar så vet ni att det är en hållbart tillverkad produkt .
THE STATEMENT IS YOURS TO MAKE !
21