Cottover NWP 2021 - Page 17

HÅLLBARHETSUTMANINGAR

HÅLLBARHETSUTMANINGAR

Cottover är tillverkat för att försöka bemöta de sociala och miljömässiga utmaningar som finns i hela tillverkningskedjan , från råvara till färdig produkt . Bomullen är ekologiskt odlad utan kemiska bekämpningsmedel hos bomullsodlare som får rättvist betalt enligt Fairtrades kriterier . Vi har minimerat användningen av kemikalier i hela tillverkningskedjan och endast särskilt godkända färgämnen samt kemikalier är tillåtna i efterprocesserna , allt i enlighet med Svanenmärkets och GOTS kriterier . FN : s konventioner för arbetsvillkor måste följas av samtliga leverantörer och vi har full spårbarhet från bomull till färdigt plagg vilket är sällsynt i textilbranschen idag . Kläderna har även testats för att säkerställa en god kvalitet . Genom att ta fram produkter av god kvalitet som håller länge kan vi minska onödigt slöseri av jordens resurser och kläder som snabbt hamnar i soporna .
Men det är först när kunden väljer de certifierade produkterna och därmed konkurrerar ut de konventionella som den verkliga skillnaden görs .
17