Cottover_Magasin_FI - Page 27

Clean Shipping Index on aloite , jonka tavoitteena on saada telakoiden omistajia käyttämään puhtaampia aluksia . Organisaatio on kehittänyt Clean Shipping Index – työkalun , joka auttaa yrityksiä arvioimaan ympäristövaikutuksia huolitsijaa ja telakoita valitessaan . www . cleanshippingindex . com
Kemikaliegruppen ( The Chemicals Group ) on RISE : n järjestämä ryhmä , joka jakaa viimeisintä tietoa kemikaaleista ja ympäristöön liittyvistä asioista . Ryhmän tavoitteena on tukea jäseniään ja kehittää työkaluja viranomaisvaatimuksiin ja muuhun kemikaalialan toimintaan . https :// www . ri . se / en / what-we-do / networks / the-chemicals-group
Kuva : Mizanur Rahman , NWG Bangladesh
Textile Exchange on kansainvälinen organisaatio , joka työskentelee maailmanlaajuisen tekstiiliteollisuuden vastuullisen laajentamisen puolesta . Organisaatio keskittyy erityisesti luomupuuvillaan . www . textileexchange . org
Mistra Future Fashion oli yksi maailman suurimmista tutkimusohjelmista , keskittyen kestävään muotiin tavoitteenaan luoda järjestelmällinen kestävä muutos tekstiiliteollisuuteen . New Wave Group osallistui tutkimukseen toimialakumppanina . Voit lukea tulokset ja julkaisut tästä linkistä : www . mistrafuturefashion . com
COTTOVER 27