Cottover_Magasin_FI - Page 26

KUMPPANUUDET JA VERKOSTOT

On haasteita , jotka vaativat tiukempaa yhteistyötä kuin pelkästään yksittäisissä yrityksissä . On monia tapoja oppia toinen toisiltaan , mutta on tärkeää myös vaikuttaa yhdessä . Tästä syystä olemme vahvasti mukana useissa globaaleissa kumppanuuksissa , joissa jaamme tietoa ja keskustelemme rakenteellisista ongelmista ja ratkaisuista . Sitoutumisemme sosiaaliseen kestävyyteen globaalissa arvoketjussa amfori BSCI : ssä sekä kansainvälinen sopimus Bangladeshissa ovat kaksi tärkeintä sitoutumistamme .
New Wave Group on Amfori BSCI : n jäsen . Se on organisaatio , jossa yritykset eri puolilta maailmaa tekevät yhteistyötä parantaakseen työoloja tuotantomaissa . Kaikilla jäsenillä on yhteiset eettiset säännöt , mikä tarkoittaa , että yli 2 000 yritystä on omaksunut New Wave Groupin käyttämän eettisen ohjeen .
Toimintaohje toimii eräänlaisena politiikkana , joka sisältää kaikki valmistustoimittajille asetetut vaatimukset . Ohje perustuu kansainvälisiin puitteisiin , kuten ILO : n sopimuksiin ja YK : n ihmisoikeuksien julistukseen . Säännöissä asetetaan vaatimuksia mm . vähimmäispalkkaan , työaikoihin ja lapsityövoimaan , mihin on nollatoleranssi . Amfori BSCI edellyttää myös toimittajia toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi .
Amfori BSCI : n jäsenenä New Wave Group on sitoutunut toteuttamaan ja valvomaan toimintaohjeita toimittajiemme riippumattomien tarkastusten kautta . Tarkastukset toteuttavat valtuutetut SAAS : n ( Social Accountability Accreditation Services ) tarkastajat .
Näemme , että jäsenyydellä on monia etuja . Ensinnäkin saamme vahvemman ja selkeämmän viestin perille asettamalla samat vaatimukset toimittajillemme . Toiseksi , voimme minimoida tarpeettomat kustannukset ja päällekkäisen työn eettisten ohjeiden seurannassa . Amfori BSCI : n kautta pystymme myös tekemään riippumattomia tarkastuksia , joita muut jäsenet voivat hyödyntää , mikä antaa meille suuremman vaikutuksen toimittajaan . Yhä useammat yritykset ymmärtävät , että yhteisiin haasteisiin voidaan parhaiten vastata yhteisillä vahvuuksilla .
Alkuperäinen sopimus , tai sopimus ” Fire and Building Safety in Bangladesh ” tuli voimaan vuonna 2013 , vain viikkoja Rana Plazan katastrofin jälkeen , jossa tehdasrakennus romahti . New Wave Group allekirjoitti oikeudellisesti sitovan viisivuotisen sopimuksen tekstiiliteollisuuden turvallisuuden parantamiseksi Bangladeshissa , keskittyen rakennusten kestävyyteen sekä sähkö- ja paloturvallisuuteen . Sopimus sisälsi tehtaiden sähkö- ja rakennustarkastukset sekä paloturvallisuuskoulutuksen .
Sopimuskauden aikana tapahtui useita tärkeitä muutoksia . Sopimuksen päätyttyä tuli kuitenkin selväksi , että kaikkien tarvittavien toimenpiteiden turvaamiseksi oli vielä paljon tehtävää , ennen kuin jatkotyöt saatiin luovutettua kunnalle ja viranomaisille . Tästä syystä ns . ” siirtymäsopimus ” otettiin käytäntöön vuonna 2018 . New Wave Group allekirjoitti uuden sopimuksen , joka kesti toukokuuhun 2021 asti .
Pitkien neuvotteluiden jälkeen sopimus korvattiin syyskuussa 2021 niin sanotulla kansainvälisellä sopimuksella , jonka on allekirjoittanut myös New Wave . Uusi sopimus sisältää pääosin kaksi suurta eroa aikaisempiin sopimuksiin verrattuna : ensinnäkin , sopimus ei koske vain palo- ja rakennusturvallisuutta vaan myös yleistä työympäristöä , ja toiseksi se on kansainvälinen sopimus , joka voidaan siirtää muihin maihin .
Nykypäivänä sopimus koskee yli kahta miljoonaa työntekijää Bangladeshissa , minkä vuoksi se on yksi merkittävimmistä sosiaalisen vastuun hankkeistamme .
26 COTTOVER