Cottover_Magasin_FI - Page 22

ANNI SANDGREN

CSR JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN JOHTAJA

OSA LAAJEMPAA KONTEKSTIA
New Wave Groupin omistama tytäryhtiö ja Cottover tuotemerkin kehittäjä Tg-h , on mukana konsernitasolla tehtävässä vastuullisuustyössä .
New Wave Groupin visio on kestävässä kasvussa , jossa liiketoimintaratkaisut ovat paitsi taloudellisesti hyödyllisiä , myös kestäviä sosiaalisesti ja ympäristön kannalta . Olemme sitoutuneet kestävään kehitykseen , joka maksimoi panoksemme maailmanlaajuisesti sovittuihin kestävän kehityksen tavoitteisiin ja joka luo pitkäjänteistä arvoa yritykselle sekä ottaa huomioon sidosryhmien odotukset .
Tästä syystä pyrimme aktiivisesti integroimaan kestävään kehitykseen liittyvät kysymykset konsernin ydinliiketoimintaan . Tähän kuuluu työolojen parantaminen tuotantomaissamme sekä progressiivinen kemiallinen työ . Lisäksi esille nousevat liikenteen ja logistiikan virtaviivaistaminen sekä luonnonmukaisten ja ympäristömerkittyjen materiaalien käyttö .
SISÄISET OSTOTOIMISTOT
New Wave Group näkee suurena etuna olla lähellä tuotteiden valmistusta , minkä vuoksi meillä on omat ostotoimistot Aasiassa . Aasian päässä hoidetaan päivittäistä yhteydenpitoa tavarantoimittajiimme .
Meillä on toimipisteet neljässä eri tuotantomaassa : Kiinassa , Bangladeshissa , Vietnamissa ja Intiassa , joissa työskentelee yhteensä yli 200 New Wave Groupin työntekijää . Uskomme , että strategiamme – ostojen tekeminen suoraan meidän ja toimittajan välillä ilman välittäjiä – luo parhaat edellytykset tiiviille yhteistyölle . Tilanne antaa meille myös paremman hallinnan ostohintojen , laadun ja tuotantovirtojen suhteen .
Toimitusketjun yhteiskunta- ja ympäristövastuutyössä hankintatoimistoillamme on tärkeä rooli . Läsnäolo helpottaa vierailua tehtaalla ja tukee toimittajiamme heidän kohtaamissaan sosiaalisissa tilanteissa ja ympäristöhaasteissa . New Waven vahvuutena voidaan sanoa olevan CSR ( Corporate Social Responsibility ) – henkilökuntamme , jotka työskentelevät kokopäiväisesti näiden aiheiden parissa .
KESTÄVÄN KEHITYKSEN RAPORTOINTI
Voit lukea lisää yhteiskuntavastuusta ja kestävän kehityksen työstä Kestävän Kehityksen raportistamme , johon on koottu kaikki tiedot keskeisistä toiminnoistamme , kumppanuuksistamme ja tulevaisuuden tavoitteistamme . Raportin sisältö heijastelee New Wave Groupille tärkeimpiä asioita , jotka sidosryhmämme ovat asettaneet etusijalle . Voit ladata raportin osoitteesta New Wave Group | CSR and sustainability ( nwg . se ).
New Wave Group on ruotsalainen pörssiyhtiö , joka luo , hankkii ja kehittää brändejä ja tuotteita yritys- , urheilu- , lahja- ja kodinsisustussektorille . New Wave Group perustettiin Ruotsissa vuonna 1991 ja se on sittemmin laajentunut niin Euroopassa , Pohjois-Amerikassa kuin Aasiassa .
22 COTTOVER