Cottover_Magasin_FI - Page 20

LUOMUPUUVILLA – Ympäristölle ja ihmisille
KIERRÄTETTY POLYESTERI – Ympäristön kestävyyttä vaatteissa

MATERIAALEISTA

LUOMUPUUVILLA – Ympäristölle ja ihmisille

Me Cottoverilla olemme valinneet Reilun kaupan luomupuuvillan . Meille se on tapa suojella sekä ympäristöä että puuvillanviljelyssä työskenteleviä ihmisiä . Reilun kaupan sertifioitua luomupuuvillaa kasvatetaan korkeiden sosiaalisten , taloudellisten ja ympäristön vaatimusten mukaisesti . Tämä tarkoittaa sitä , että viljelijät ja työntekijät työskentelevät oikeudenmukaisissa olosuhteissa , esimerkiksi ilman torjunta-aineita , oikeudenmukaisella palkalla ja maksulla puuvillasta . Kyse on ihmisoikeuksien kunnioittamisesta , mutta myös ympäristön suojelemisesta .
Valintamme tarkoittavat sitä , että kaikki Cottoverin tuotteet koostuvat suurimmaksi osaksi luomupuuvillasta , joka on kasvatettu ilman torjunta-aineita YK : n työelämän perusperiaatteita ja – oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaisesti toimivien puuvillanviljelijöiden toimesta . Kuluttajana on joskus vaikea tietää , mitä todella ostat ja miten tuote on valmistettu . Aktiiviset valinnat ja sertifioitujen tuotteiden ostaminen on tapa kuluttaa kestävämmin sekä tukea ihmisiin ja ympäristöön investoivia tavarantoimittajia . Voit vaikuttaa valintojesi kautta .
Nykyään puuvillan viljelyn osuus maailmanlaajuisesta torjunta-aineiden käytöstä on noin 25 %. On pitkään tiedetty , kuinka kemialliset torjunta-aineet ovat haitallisia sekä eläimille että ihmisille jotka työskentelevät torjunta-aineiden parissa . Myös kemialliset torjunta-aineet huuhtoutuvat juomaveteen ja myrkyttävät maaperän .
Jotta puuvillaa voitaisiin kutsua luomuksi , se on kasvatettava ilman kemiallisia torjunta-aineita . Keinotekoisia lannoitteita ei myöskään ole sallittua käyttää . Luomuviljely voi heikentää satoa ja se vaatii myös suurempaa ponnistelua . Tämä on pidettävä mielessä , kun verrataan luomupuuvillan ja kemiallisilla lannoitteilla ja torjunta-aineilla kasvatetun puuvillan hintaeroa , joka on suhteellisen suuri .

KIERRÄTETTY POLYESTERI – Ympäristön kestävyyttä vaatteissa

Ei ole yksinkertaista ja yleispätevää vastausta siihen , onko kierrätyskuidut kestävämpi vaihtoehto kuin muut , vaikka tarkoitus kierrätyskuitujen takana onkin hyvä . Huomioon otettavia parametreja on monia ; muutamat mainitakseni , veden ja kemikaalien käyttö sekä työympäristö . Erot voivat olla merkittäviä myös tuottajien välillä , vaikka he käyttäisivätkin samoja raaka-aineita . Tästä syystä olemme valinneet Cottoverin tuottajat erittäin huolellisesti .
Luonnonkuidut voivat joskus olla kestävämpiä kuin synteettiset kuidut , mutta eivät aina . Emme voi paeta sitä tosiasiaa , että kaikella tekstiilien tuotannolla on vaikutusta ympäristöön . Kyse on raaka-aineista , tuotannosta , kuljetuksesta , käytöstä ja hävittämisestä . Meillä on suuri vastuu käyttää resursseja mahdollisimman huolellisesti ja mahdollisimman vähäisin ympäristövaikutuksin .
Cottoverin mallistossa käytetty polyesteri on kierrätetty PET-pulloista . Käyttämällä jo tuotettuja materiaaleja pystymme vähentämään raaka-aineiden käyttöä , erityisesti uusiutumattomista lähteistä peräisin olevien materiaalien käyttöä . Tämä tarkoittaa konkreettisia ympäristöhyötyjä , kuten veden , energian ja kemikaalien vähentämistä tuotannossa .
Kierrätetty polyesteri on vahvaa . Se säilyttää muotonsa ja kestää kulumista , mikä pidentää vaatteiden käyttöikää ja vähentää ilmastovaikutuksia .
Kierrätetyn polyesterin käyttö yhdistettynä kolmannen osapuolen sertifiointiin on osa vastuutamme ja olemme siitä erittäin ylpeitä .
Jokaisen luomupuuvillan takana on viljelijä , joka työskentelee ahkerasti ja vaarantaa satonsa ja siten myös tulonsa .
20 COTTOVER