Cottover Cottover_ss_18_lookbook_sv - Page 5

Cottover är certifierat med flera märkningar som tillsammans täcker de största hållbarhetsutmaningarna vid tillverkningen av kläder. Certifieringsorganen har alla satt sin stämpel, sin oberoende garanti, på våra plagg. Det är en trygghet både för våra kunder och för oss. Rättvis handel med Fairtrade Fairtrade är en internationell märkning som certifierar bomullen i plaggen och bekämpar fattigdom hos bomullsodlare genom rättvis handel. Bomullsodlaren är garanterad ett minimumpris för sin bomull som täcker kostnaden för en hållbar produktion. All bomull kommer från Fairtrade-certifierade producenter. Made with Fairtrade Cotton Full spårbarhet genom GOTS GOTS är en internationell märkning av kläder och textil. I GOTS produkter används alltid ekologisk bomull och polyestern kommer enbart från återvunnet material. GOTS ställer inte bara höga material- och kvalitetskrav, utan också miljömässiga och sociala krav på samtliga aktörer. GOTS garanterar full spårbarhet genom hela leverantörskedjan. Tuffa krav genom hela livscykeln med Svanen Det välkända miljömärket Svanen är en nordisk märkning som drivs på uppdrag av regeringen. Svanen certifierar produkten och tar hänsyn till dess miljöbelastning genom hela livscykeln - från råvara till användning. Därför har Svanen mycket tuffa miljö-, hälso- och kvalitetskrav. Svanen ställer även krav på arbetsvillkor enligt ILO:s kärnkonventioner. OEKO TEX garanterar en trygg textil utan skadliga kemikalier OEKO TEX är en internationell märkning av textila råvaror och kläder som garanterar att slutprodukten inte innehåller skadliga kemikalier. Tester utförs endast av auktoriserade och oberoende laboratorier. OEKO TEXT är en garanti för att produkter stämmer överens med REACH, EU:s kemikalielagstiftning.