Cottover Cottover_ss_18_lookbook_sv - Page 26

Det är inte bara våra produkter som gör skillnad . Vi är engagerade i många projekt som försöker göra världen lite bättre .

ACCORD ON FIRE AND BUILDING SAFETY IN BANGLADESH
Accordet är ett bindande avtal som ska förbättra säkerheten inom textilindustrin i Bangladesh . Fokus ligger på byggnad , el och brandsäkerhet . Fler än 2 miljoner textilarbetare berörs direkt av Ackordets arbete som därmed är ett av våra mest betydelsefulla projekt inom socialt ansvar .
BSCI ( BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE )
Participant of BSCI
BSCI är ett initiativ för företag som vill förbättra arbetsvillkoren i den globala leverantörskedjan . Tillsammans med över 2000 andra BSCI-medlemmar har vi en gemensam uppförandekod baserad på FN : s deklaration om mänskliga rättigheter och ILO : s konventioner . Uppförandekoden ställer bland annat krav på minimumlön , reglerad arbetstid och att inget barnarbete får förekomma .
TEXTILE EXCHANGE
Textile Exchange är en internationell organisation som arbetar för en ansvarsfull expansion av ekologisk bomullsodling . Idag är utbudet av ekologisk bomull inte tillräckligt stort för att mätta den stigande efterfrågan .
MISTRA FUTURE FASHION
Mistra Future Fashion är ett forskningsprogram om hållbart mode och verkar för en framtida positiv modeindustri . Visionen är att möjliggöra ett systemskifte till en hållbar industri . Forskningen görs tvärvetenskapligt inom design , leverantörsled , användare och återvinning , i ett stort konsortium med över 40 forsknings- och industripartners där Cottover ingår .
CLEAN SHIPPING INDEX
Clean Shipping Index är ett initiativ som vill påverka rederier att använda renare och mer miljöanpassade fartyg för att minska utsläpp av växthusgaser och kemikalier i våra hav .
FÄRGER
pink 425 435 ca . PMS 7499 C cerise ca . PMS 1585 C
Nya färger !
100
white
290
orange
ca . PMS 1585 C
725
sky blue
ca . PMS 543 C
885
purple
ca . PMS 269 C
105
offwhite
ca . PMS 7499 C
460
red
ca . PMS 200 C
767
royal
ca . PMS 287 C
980
charcoal
ca . PMS 432 C
255
yellow
ca . PMS 123 C
645
green
ca . PMS 360 C
855
navy
ca . PMS 655 C
990
black
Färgavvikelse , kan av foto- och trycktekniska skäl förekomma mellan bilderna i katalogen och de verkliga produkterna . Det kan dessutom av ljusmässiga skäl skilja något mellan produktbild och miljöbild på samma produkt . I dessa fall hänvisar vi i första hand till produktbilderna .
Vi förbehåller oss rätten till eventuella prisändringar och att varor kan ta slut under året . Alla priser i katalogen är rekommenderade cirkapriser , exkl moms . Lokala avvikelser kan förekomma . Kostnader för frakt tillkommer . Bearbetning . Kostnad för tryck , brodyr och övrig bearbetning tillkommer .
Denna katalog är producerad av Textilgrossisten Hefa AB med hjälp av fotograf Bosse Johansson Gothia Foto AB . Tryckt i Sverige © 2017 Textilgrossisten Hefa AB ( publ .).
Det är inte bara våra produkter som gör skillnad. Vi är engagerade i många projekt som försöker göra världen lite bättre. ACCORD ON FIRE AND BUILDING SAFETY IN BANGLADESH Accordet är ett bindande avtal som ska förbättra säkerheten inom textilindustrin i Bangladesh. Fokus ligger på byggnad, el och brandsäkerhet. Fler än 2 miljoner textilarbetare berörs direkt av Ackordets arbete som därmed är ett av våra mest betydelsefulla projekt inom socialt ansvar. BSCI (BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE) Pa r ti cipa nt of BS BSCI är ett initiativ för företag som vill förbättra arbetsvillkoren i den globala leverantörskedjan. Tillsammans med över 2000 andra BSCI-medlemmar har vi en gemensam uppförandekod baserad på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och ILO: ۝[[ۙ\\휘[Z[0\[[]ܘ]0HZ[[][[0훋Y\Y\]Y][]\\]H\휙Z[XKBVSHVSB^[H^[H0[[\][ۙ[ܙ[\][ۈH\]\휈[[ݘ\ٝ[^[[ۈ]Z\][[ˈYY0]Y]]Z\][[B[Yܝ휈]pH[Y[HY\Y[RTHUTHTSӂZ\H]\H\[ۈ0]ܜۚ[ܘ[HH0[\[H\\휈[[]YH]][Z[\K\[ۙ[0]p횛Y휘H]\[\YH[[0[\[\Kܜۚ[[휜][\Y[H\Yۋ]\[0휜Y [\B0]\[[H]ܝۜܝ][HYY0흙\ ܜۚ[H[\\\\0ݙ\[\PSTSSVX[\[[^0][]X]]H[0]\HY\Y\][H[\HY\Z[[\YH\Y휈]Z[H]0]\\\[ZZ[Y\B\H]T H[ŒL ]BL BMBKT NH›ٙ]BKT NHžY[˜KT L BL  B\\BKT MN H›ܘ[BKT MN HœYKT ™ܙY[KT ͌“XH\B̍B͍Ž MBHYBKT M œX[KT ›]BKT MHŽ BN NL\BKT H˜\[KT ̈˜X‘]Z[K[]HXZۚ\H휙Z[XHY[[[\HH][[H\YHZ\K][\]H]\pYH[HYY[[Z[Z[혚[0H[[XHZ H\H[0\\HH휜H[[Z[\KH휘Z0[\[[][Y[H\[\]\܈[H][\0\] [H\\H][[0Z[Y[\YH\\\\^[\˂[H]Z[\[휙Z[XKY\휈Z[[Y\X\][ˈY휈X\0흜YX\][[[Y\[H][0X\Y]^[ܛ\[YHPYY]ܘYH[ۈXHPXHݙ\YH0L M^[ܛ\[YHP X K